Inte kapitalism utan fascism i Kina och Ryssland

Det är irriterande att höra uttalanden där man påstår att Kina och Ryssland har kapitalism. Dessa länder saknar ju flera av de fundamentala byggstenarna i kapitalism och marknadsekonomi: att nya uppstickarföretag ska kunna vinna kunder och slå ut etablerade företag. För detta krävs fria medborgare i en fri ekonomi. Inget av detta gäller i Kina […]

Så sprider SVT, SVD, DN antiamerikanska myter

I DN idag citeras en av de amerikanska soldater som dömdes för övergreppen i Abu Ghraib i Irak. Avsikten är att smutskasta USA som land: det var inte enskilda soldater som begick brott — amerikaner som sådana är mördande svin. Ursprunget till denna rond av antiintellektuell antiamerikanism startade med ett reportage i SVT-Rapport. Bara det […]

EU och demokratins kärna

EU-parlamentarikern Nils Lundgren (Junilistan) ställer inte upp för omval, men han har startat en intressant blogg där han skriver utifrån sina erfarenheter och värderingar. Exempelvis om en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, Politiskt ansvarsutkrävande: Ansvarsutkrävandet är kärnpunkten i demokratin … Vallöften är lätta att kasta fram. Det fundamentala är att medborgarna kontrollerar hur […]

(S)mutskastning i reklamfilm

I Svenska Dagbladet skriver Kristdemokraternas PR-chef Cina Gerdin en replik på debattartikel där S-V-MP tar avstånd från politisk TV-reklam, Vågar de rödgröna anta reklamutmaningen? De enda som hittills gjort politisk reklamfilm med smutskastning och negativa budskap är Socialdemokraterna. Minns ni valfilmen från 1985, signerad Roy Andersson? Ja, just det! Det hade jag glömt. Men det […]

Inte alla gillar svensk forskning

Forskningsminister Lars Leijonborg (FP) är på god väg att ro hem ett stort europeiskt prestigeprojekt till Sverige och Lund. Leijonborgs ess skriver DN i ledare. Men Naturskyddsföreningen är emot, och man skriver på sin hemsida, ESS – en ödesfråga! : Lunds kommun vill gärna se att den stora neutronforskningsanläggningen European Spallation Sourse, ESS, hamnar i […]

‘Valentusiasm som på Bohmans dagar’

Det är intressant att se rapporter om stämningsläget i valrörelsen. En mycket optimistisk sådan kommer från Johnny Magnusson (M) i Göteborgs-Posten, Någonting har hänt: I tidigare kampanjer har nästan alla kampanjarbetare … signalerat tydligt att till detta är jag nödd och tvungen. Det som förbluffar mig är att det inte alls är på det viset […]

Schumpeter, ekonomisk kris och kapitalism

Det är viktigt att ha perspektiven klara för sig i dessa tider av ekonomisk kris. Glöm vänsterns tröttsamma förhoppningar om att denna kris ska visa sig vara förödande för kapitalismen. Läs istället Wall Street Journal, där man påminner läsarna om den österrikiske ekonomen som bättre än de flesta har visat entreprenörskapets helt avgörande betydelse för […]

Tio frågor om Europa – vem svarade ‘rätt’?

Intervjuserien med tio frågor till tio EU-kandidater inför valet 7 juni är avslutad. Så här ser min analys av svaren ut: 1. Vilken kommissionärsportfölj bör Sverige välja? Svaren spretar från jordbruk, bistånd, utrikes, handel, industri till miljö eller budgetkontroll och bedrägeribekämpning. Att lilla Sverige skulle få en av de tunga portföljerna är optimistiskt, men när det gäller handel borde vi […]

Satir: utan blind rättvisa

Enligt västerlandets rättstradition ska “rättvisan vara blind”. När brott ska bedömas i domstol ska inte ras eller klasstillhörighet spela någon roll. Enbart handlingar ska stå i fokus.  Men inte så längre, om president Barack Obama får sitt förslag till ny domare i USA:s Högsta domstol godkänd. Sonia Sotomayor är för positiv särbehandling byggd på identiteten […]