Tio frågor om Europa – vem svarade ‘rätt’?

Intervjuserien med tio frågor till tio EU-kandidater inför valet 7 juni är avslutad. Så här ser min analys av svaren ut:
1. Vilken kommissionärsportfölj bör Sverige välja?
Svaren spretar från jordbruk, bistånd, utrikes, handel, industri till miljö eller budgetkontroll och bedrägeribekämpning. Att lilla Sverige skulle få en av de tunga portföljerna är optimistiskt, men när det gäller handel borde vi ligga bra till med tanke på vår starka frihandels- tradition. Jag instämmer alltså med Fjellner (M) och Hökmark (M).
2. Jordbruksstödet?
Alla vill minska det, men en del vill behålla resurserna hos EU för andra syften. Hökmark (M) har agerat för att sänka utgiftstaket i unionens budget.
3. Flyttcirkusen Bryssel-Strasbourg?
Alla är emot, men flertalet nöjer sig med att beklaga vansinnet. Weimers (KD) är beredd att bojkotta Strasbourg-möten och Hökmark (M) är beredd till kohandel med Frankrike för att få ändring till stånd.
4. EU:s snusförbud?
Det råder delade meningar om subsidiariteten gäller för små länder. Fjellner (M) visar hur cigarettföretag lobbar och inskränkt fria rörligheten. Wiemers (KD), Sundh (JL) och Malm (FP) är för att förbudet hävs.
5. Vaxholmsmålet?
Weimers (KD) står för fri rörlighet, övriga menar att EG-domstolens utgångspunkt om att svenska villkor ska gälla är riktig. Engström (PP) har dock ingen uppfattning. (Vänsterpolitiker och Alliansregeringen ställde upp på Byggnads rätt till blockad med krav på att letterna skulle ha högre svenska löner än svenska kollektivavtalets lägstalön.)
6. Svenskledd Battlegroup 2011?
Ja, svarar Fjellner (M), Hökmark (M), Weimers (KD), Al-Sahlani (C),  Paulsen (FP) och Malm (FP). Nej, svarar von der Esch (JL) och Sundh (JL). Larsson (C) är tveksam och Engström (PP) tar inte ställning.
7. Turkiskt medlemskap trots inskränkt yttrandefrihet?
Glädjande nog ställer alla krav på att Turkiet ska inta Europas syn på yttrandefrihet för att bli EU-medlem. ”Yttrandefriheten är ovillkorlig”, säger Fjellner (M).
8. Hur utkräva ansvar i EU?
Fjellner (M) och Malm (FP) talar för att med federalism åstadkomma detta. Övriga beklagar eller accepterar situationen.
9. Är det skillnad mellan blocken i EU-parlamentet?
Flera tycker det är bra med konsensuskulturen, andra beklagar otydligheten som uppstår. Fjellner (M) pekar på konkreta skillnader, exempelvis: ”Vi stärkte patienternas rätt till vård över gränserna, men S motverkade hela tiden att patienterna överhuvudtaget ska ha några rättigheter.”
10. Iran eller Israel?
För fred ska i första hand Iran pressas menar Weimers (KD), Fjellner (M), Hökmark (M), Malm (FP) och Sundh (JL). Båda sidor ska pressas säger Larsson (C), Al-Sahlani (C) och Paulsen (FP). Tar inte ställning: Engström (PP) och von der Esch (JL).
Det har varit kul att få stämma av några av de brännande frågorna inför EU-valet med de mest intressanta kandidaterna. Även om många av svaren har varit de som kan förväntas, är det ändå spännande att se hur de formuleras och hur engagerade kandidaterna är i sina svar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen