Satir: utan blind rättvisa

Enligt västerlandets rättstradition ska ”rättvisan vara blind”. När brott ska bedömas i domstol ska inte ras eller klasstillhörighet spela någon roll. Enbart handlingar ska stå i fokus. 
Men inte så längre, om president Barack Obama får sitt förslag till ny domare i USA:s Högsta domstol godkänd. Sonia Sotomayor är för positiv särbehandling byggd på identiteten hos de tilltalade.
Glenn McCoy skildrar innebörden i denna förändring:

— Åh, för Guds skull. Hur ska du kunna döma efter kulturell identitet om du har denna löjliga bindel för ögonen?
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen