Schumpeter, ekonomisk kris och kapitalism

Det är viktigt att ha perspektiven klara för sig i dessa tider av ekonomisk kris. Glöm vänsterns tröttsamma förhoppningar om att denna kris ska visa sig vara förödande för kapitalismen. Läs istället Wall Street Journal, där man påminner läsarna om den österrikiske ekonomen som bättre än de flesta har visat entreprenörskapets helt avgörande betydelse för välstånd. Och att en fri ekonomi betyder framgångar och bakslag.
I artikeln Schumpeter’s Moment: Capitalism remains the foundation for economic growth and freedom skriver Carl Schramm:

Vi borde komma ihåg att Schumpeter förespråkade kapitalism, inte som en reaktion mot eller som näst bästa lösning på en improduktiv realitet av utopisk ekonomisk planering. Han såg snarare kapitalism som en funktion av två komplementerande krafter. Den ena var ekonomisk expansion. Den andra var dess förmåga att skydda individuell frihet …
Joseph Schumpeters svar var att de viktigate aktörerna inte är politiker, inte företrädare för storföretag eller banker. De är förvisso betydelsefulla, men inte centrala för förnyelsen av demokratisk kapitalism. Den rollen, det ansvaret, faller på medborgare som trots riskerna vi ser omkring oss är beredda att fullfölja det entreprenörer gör: skapa det nya, skapa jobb och därmed det välstånd.
Vilken väg vi än tar, kan entreprenöriell kapitalism inte blomma om statliga räddningsprogram i slutändan förminskar individens ansvar att försörja sig själv.

Ja, det är larvigt när vissa debattörer menar att kapitalismen är i kris. Konjunktursvängningar är normala, och dessutom beror de ju denna gång på politiska ambitioner att låna ut pengar för boende till människor som inte haft råd att ens betala räntorna.
Det enda hot som finns mot fortsatt välstånd är att stater och politiker använder tillfälliga kriser för att strypa entreprenörskapet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen