Inte kapitalism utan fascism i Kina och Ryssland

Det är irriterande att höra uttalanden där man påstår att Kina och Ryssland har kapitalism. Dessa länder saknar ju flera av de fundamentala byggstenarna i kapitalism och marknadsekonomi: att nya uppstickarföretag ska kunna vinna kunder och slå ut etablerade företag. För detta krävs fria medborgare i en fri ekonomi. Inget av detta gäller i Kina och Ryssland som styrs av auktoritära regimer.
Alltså är det inte fråga om kapitalism och marknadsekonomi.
Men vad är det då? Man tillämpar ju vissa, begränsade och noga utvalda, inslag som hämtats från kapitalismen.
Jag tycker Stanfordforskaren Thomas Sowell gjorde en intressant definition förra veckan:

I ett socialistiskt land tror man på statligt ägande av företag och produktionsmedel. Fascister tror på privata företag men att politiker ska tala om hur de ska driva dem.

Just det. Här har vi den rätta benämningen. Sedan Sovjetunionen försvunnit och Kina övergivit kommunismen, har den socialistika ekonomin istället blivit fascistisk. Och det är ju inte enbart i ekonomi teori detta gäller. Benito Mussolini, som också var socialist innan han startade fascistpartiet, använde ju samma brutala metoder mot oliktänkande som Putins Ryssland och Kina använder idag. Man går inte så långt som nazismen, till folkmord och etnisk rensning.
Det är rimligt att börja tala om Ryssland och Kina som fascistiska stater.
Då punkteras också den relativismens fälla som västvärlden hamnat i när det gäller handel och utbyte med dessa länder, och som på ett tankeväckande sätt beskrivs i senaste numret av Neo av Edward Lucas: Varning för den auktoritära kapitalismens fanbärare (pdf):

En förklaring till denna moraliska närsynthet beror på vår ”kålsuparinställning”. Vi är så fulla av avsmak inför Wall Streets kasinokapitalism och de senaste årens överdrifter att vi har förlorat känslan för att siloviki [maktens män, fd KGB] i Ryssland agerar betydligt värre .. Men bara för att vi själva har många brister betyder det inte att vi alltid gör fel, eller att andra inte agerar värre. Utan någon sorts moraliskt självförtroende och tillit till vårt eget system kan vi inte försvara det …

Edward Lucas menar att västvärlden har förlorat det moraliska övertag vi åtnjöt under det förra kalla kriget. “Tror vi i Väst verkligen själva på våra värderingar? Har maktens män och kvinnor någon känsla för rätt och fel?” frågar han och drar slutsatsen att föreställningen om att den styrande eliten är reellt ansvarig inför folket eller inte är central i det nya kalla krigets ”ideologiska front”.
Ja, vänstern i USA och Europa använder relativismen för att bryta sönder vår demokratiska civilsation. Inte minst gruppidentitetspolitiken syftar till att ställa grupp mot grupp. President Barack Obama har nominerat en HD-domare som mer eller mindre öppet menar att man ska ta hänsyn till ras- och klasstillhörighet när domslut avgörs. Detta är inget annat än att rulla tillbaka tiden till medeltiden, före upplysningen och den moderna rättsstaten vars rättvisa handlar om att döma handlingar oavsett ras-, kön- eller klass.
Man kan säga att västerlandets civilisation är under attack från tre håll: från vänsterkrafter i väst, från fascistiska regimer i öst och från religiösa fundamentalister i Mellanöstern.
Alla dessa tar avstånd från upplysningen i en eller flera aspekter.
I diskussionen om Ryssland har flera bedömare sagt att man är tillbaka i pansarbåtsdiplomatins dagar i slutet av 1800-talet. Jag skulle vilja säga att inte bara Ryssland utan hela vårt politiska tänkande verkar regregera hundra år tillbaka i tiden då demokrati och individuella fri- och rättigheter inte alls var den självklara vägen. Ta bara Dagens Nyheters kulturskribenter som obehindrat och utan att skämmas hyllar Irans totalitära förtryck.
Edward Lucas visar i Neo hur antidemokratiska krafter använder våra system emot oss själva. Det gäller i vidare mening än enbart regimerna i Ryssland och Kina. Det gäller inte minst från vänsterhåll i våra egna politiska debatter.
Demokratin och friheten är under stark press. Frågan är om vi är tillräckligt många som vill värna dessa värderingar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen