Obama accepterar Nordkoreansk atombomb

Bevakningen av den årliga säkerhetspolitiska konferensen i Singapore har varit dålig i Sverige. Men andra medier har uppmärksammat den amerikanska försvarsministern Robert Gates tal där. Det tolkas som att Obama-administrationen givit upp försöken att stoppa att den brutala kommunistiska regimen i Nordkorea skaffar kärnvapen.
London Times skriver i ledaren, A mad, bad dictator dangerous to know:

USA “kommer inte att acceptera Nordkorea som en kärnvapenstat”. Washington bekräftar “otvetydigt” sitt löfte att försvara Japan och Sydkorea, men har inga intentioner att vidta militära aktioner — om inte Nordkorea “gör något som kräver det”. Vad skulle det vara? Pyongyangs senaste kärnvapensprängning och missiltest har inte, antyder Gates, varit allarmerande nog …
President Obama har försökt med den “öppna handens” politik och sänt inte mindre än fyra amerikanska delegationer till Pyongyang denna vår — och lärt sig att diktaturen tolkar förhandlingsvilja som bevis på naivitet eller svaghet. Försvarsminister Gates har avfärdat kärnvapenutpressning som självdestruktivt. Den förda politiken måste driva hem det budskapet. I slutändan förstår den Nordkoreanska diktaturen bara våld.

Den israeliska säkerhetspolitiska nyhetssiten Debka files är tydligare i US “opposition” to nuclear North Korea prelude to acceptance:

När det gäller kärnvapenspridning insisterar Gates att “spridning av kärnvapen eller nukleärt material från Nordkorea till stater eller ickestatliga aktörer kommer att betraktas som ett allvarligt hot mot USA och våra allierade”. Ändå var han, likt andra företrädare för administrationen, noga med att undvika att nämna Nordkoreas uppenbara överföring av nukleärt material och missilkomponenter till Iran, något som pågått i åratal.
Debka files militära källor påpekar att de två ländernas nukleära tidtabell och trots mot världssamfundets krav överlappar varandra. Nordkorea och Iran matchar varandra steg för steg, lär av varandras experiment och misstag.
Debka files källor bekräftar att president Obama förbereder Amerika och världen på att acceptera nödvändigheten att leva med ett kärnvapenbestyckat Nordkorea.

Eftersom Europa har avrustat och ingenting har att sätta emot, är det förmodligen så det blir. Detta kommer naturligtvis att starta en allt snabbare kärnvapenupprustning i världen. Om Nordkorea har kärnvapen kommer Sydkorea och Japan att känna behov av att också ha det.
Och Obamas svaga reaktion på Nordkoreas senaste provsprängning har noga noterats av ayatollorna i Iran skriver Debka files. Det betyder att de utan någon som helst rädsla för konsekvener kan fortsätta med sina program i samma syfte.
Världen blir allt mer osäker. Och västvärldens aspekter är det ingen som längre lyssnar på.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen