Inte alla gillar svensk forskning

Forskningsminister Lars Leijonborg (FP) är på god väg att ro hem ett stort europeiskt prestigeprojekt till Sverige och Lund. Leijonborgs ess skriver DN i ledare. Men Naturskyddsföreningen är emot, och man skriver på sin hemsida, ESS – en ödesfråga! :

Lunds kommun vill gärna se att den stora neutronforskningsanläggningen European Spallation Sourse, ESS, hamnar i Lund. Det vill inte vi! Vi är motståndare till anläggningen av flera skäl.
Kvicksilver är en mycket giftig tungmetall som regeringen vill förbjuda. Men den kommer att användas i ESS-anläggningen …
Energiförbrukningen blir enorm, och detta i en tid då vi måste minska på vår energiförbrukning.

Det är ju väldigt trångsynt att inte vilja satsa på forskning, särskilt när EU betalar. Hur ska vi kunna bli ett land i toppen på välståndsligan om vi inte satsar framåt? Det är ju just i tider som dessa vi behöver visa lite tåga. Det var sådan entreprenörsanda som gjorde Sverige rikt, det får vi aldrig glömma.
Och ingenting har betytt så mycket för en renare miljö som den tekniska utvecklingen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen