Gaza-aktivister orsakade strid

Eftersom svenska och europeiska medier inte klarar av att vara opartiska och sakliga i rapporteringen om den pro-palestinska aktionen kan det vara värt att påpeka att AP rapporterar i Israel blames organizers for Gaza flotilla deaths:

Under presskonferens på måndagen i Tel Aviv kallade Israels försvarsminister Ehud Barak skeppen som seglade mot Gaza en “politisk provokation”.
Israels överbefälhavare Gabi Ashkenazi sa att soldater var tvingade av svara med eld mot våldsamma aktivister.
Minst 10 aktivister dödades på måndagsmorgonen i sammandrabbningar på internationellt vatten utanför Israels Medelhavskust.

Det finns alltså indikationer på att dödsfallen är resultat av våldsamma attacker från Gazaaktivisterna ombord på “Ship to Gaza”.
Därför är det ingenting annat än propaganda när medierna framställer det som en israelisk attack, utan att ha alla fakta på bordet.
Se mer: G-P, SR, SvD,2, SVT, SDS, DN,2, AB,2. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Gaza-aktivister attackerade israeliska soldater

Så visade det sig att det huvudlösa PR-jippot med kändisar på båtar spårade ut och blev till katastrof. När israeliska befäl gick ombord på fartygen på väg till Gaza blev de attackerade med järnrör och knivar, rapporterar AP, Reuters, turkiska NTV och israeliska Haaretz.
Så mycket för fredsaktivism.
Hamas och tidigare PLO har utfört mängder med försök till vapensmuggling in i Gaza. Vapen avsedda för att döda israeler. Av säkerhetsskäl borde Ship to Gaza ha följt anvisningarna och låtit förnödenheterna man transporterade gått via en hamn där de kunnat inspekteras. Eftersom man inte gjorde detta är det rimligt att fråga om inte varuleveranserna bara var ett svepskäl för att provocera fram våld.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Blockpolitiken stärker demokratin

Den här bloggen har ihärdigt hävdat att blockpolitiken är en välsignelse för Sverige och för demokratin, senast i polemik med Niklas Ekdal.
Nu har flera andra röster kommit fram till samma slutsats. Exempelvis Borås Tidning skriver i dagens ledare, Länge lever blockpolitiken:

Det var inför företagarna på Svenskt Näringslivs framtidskonferens som Sahlin sträckte ut handen – och fick nobben. Skälet är glasklart. Regeringen har en klar och tydlig reformagenda att genomföra, utan inblandning från de rödgröna. Förståeligt nog vänder man sig särskilt mot Vänsterpartiets inflytande.
Det är valrörelse och blockpolitiken är mer cementerad än någonsin.
Tydligen har väljarna inget emot det förstelnade läget i svensk politik. Enligt en rapport från Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet, presenterad av fil. dr. Magnus Hagevi, sympatiserar väljarna mer med blocken än med partierna, särskilt regeringsalliansens anhängare.

Att väljarna gillar blockpolitiken är lika självklart som att etablissemangen inte gör det. Blockpolitiken ger nämligen VÄLJARNA den avgörande makten. Med blockpolitik finns inget utrymme för mygel och “förhandlingar” i maktens korridorer och i stängda rum. FOLKET har avgjort var majoriteten ligger. Politikerna har bara att verkställa folkets beslut.
Så ska det vara. Låt nu svenska folket avgöra om de rödgröna, med alla deras ansvarslösa utfall i såväl in- som utrikespolitik är regeringsdugliga. Ingen annan ska avgöra detta.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

LO driver fram mer av bemanningsföretag

Nya Wermlands-Tidningen konstaterar att uthyrning av personal blev en stötesten i årets avtalsrörelse, Bemanningsföretag behövs:

Siffror visar att bemanningsföretagen går allt bättre och nyanställer. Omsättningen ökade första kvartalet med 2 procent jämfört med året innan. Att hyra in arbetskraft är dock kontroversiellt och vissa LO-förbund protesterar mot modellen.

Men det är viktigt att påpeka att det är LO och fackförbunden som ger bemanningsföretagen extra skjuts genom att värna en stel och oflexibel arbetsrätt. Företag vågar inte anställa i uppgång, eftersom man får problem om man i ett senare tillfälle, då orderingången sjunkit, behöver minska personalstyrkan.
Bemanningsföretagen skapar den flexibilitet som är absolut nödvändig för ett fungerande näringsliv.
Med en liberalare arbetsrätt skulle denna uthyrning vara mindre nödvändig. Därför är det paradoxalt att fackföreningar vänder sig emot bemanningsföretagen.
Tänk om vi i Sverige kunde se till de förutsättningar som krävs för att skapa välstånd! Då skulle ett nytt samförstånd kunna uppstå om att det viktigaste är att företagen kan växa — då skapas fler jobb. Då kan människor lättare söka nya. Då kan man söka sig bort från företag som börjar gå sämre. Istället för att panikartat hålla sig kvar vid gamla anställningar.
Varför har arbetarrörelsen tappat den framåtanda man hade förr? Varför har man sedan 1970-talet blivit ängsliga och rädda? Det ligger ingen som helst trygghet i att bita sig kvar i företag som inte har möjlighet att behålla alla anställda. Man hjälper då bara till att sänka det ännu snabbare.
Tänk om. Tänk framåt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Leif GW: lågt straff i Landskrona

Professor Leif GW Persson skriver i sin Expressen-kolumn om dödsmisshandeln i Landskrona i mars:

[I fredags] dömde tingsrätten i Lund en 23-årig libanesisk flykting till ett år och tio månaders fängelse för misshandel av en 71 år gammal man, grov misshandel av hans sju år äldre hustru samt grovt vållande till hennes död eftersom hon dagen därpå avlidit till följd av det våld som hon utsattes för. Det är en påföljd som med tanke på omständigheterna ligger under praxis och varför den gör det framgår i vart fall inte av domen.

Det lindriga straffet kan bero på att han var invandrare, resonerar Persson: “Något slags inverterad rasism”, alltså att invandrare gynnas. Det tror inte jag.
Jag ser det snarare som ett utfall av domstolarnas förakt för människovärdet.
Några korta månaders fängelse är i Sverige en vanlig påföljd för den som slagit ihjäl en annan människa.
Det gör att misshandel och våld blir vanligare. Sverige har fler våldsbrott per 100.000 invåndare än exempelvis New York. Den som dödar någon i den staden får 25 års fängelse. Det tycker jag är ett mer rimligt straff. Har man medvetet släckt en annan människas liv och förstört livet för dennes anhöriga, då ska man få sitt eget liv ordentligt begränsat.
Jag tror att vi kommer att få se mer av medborgargarden. Det skulle inte förvåna mig om 23-åringen, efter det löjligt korta straffet i tingsrätten, om det inte förlängs i högre instans, kommer att bli ihjälslagen när han släpps ut.
Om domstolarna inte ser till att kriminella sonar sina brott, då öppnar det för en moraliska argumentation om att medborgarna i samhället måste påta sig den uppgiften.
Det är en djupt olycklig utveckling. Men jag skulle ha svårt att säga emot en nära anhörig som i förtvivlan över att inte få upprättelse av svenskt rättsväsende, vill se till att straff verkställs på annat sätt.
Domstolarna har övergivit människovärdet. Den 78-årige damen på parkeringsplatsen i Landskrona har inget värde. Hon var en värdelös varelse som lika gott kunde slås ihjäl. Det är vad svensk rättspraxis i klartext meddelar. Och återigen: jag tror inte gärningsmannens bakgrund spelar någon roll. De glorifieras, försvaras och gullas med oavett vilken kulturell bakgrund de har.
Också massmedierna visar förakt för den misshandlade mannen och det faktum att han fått se hur hans fru slagits ihjälp på öppen gata. Medierna har visat större upprördhet över misskötta grisar än de gjort för det gamla paret i Landskrona.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Grova FP-utfall mot friskolor

Har Folkpartiet tappat tilltron till valfrihet i utbildningspolitiken? Man tar sig för pannan när man läser en intervju i brittiska Sunday Mirror, där Jan Björklunds statssekreterare Bertil Österberg låter som en Vänsterpartist, Flagship Tory free schools scheme condemned by Swedish education minister Bertil Ostberg:

Den konservativa regeringens planer för friskolor fördöms – i Sverige, därifrån idéen kommer.
Upplägget som uppmanar föräldrar att starta lokala skolor finansierade av offentliga medel är modellen för friskolor som växte fram där på 1990-talet. Men den svenske statssekreteraren i Utbildningsdepartementet, Bertil Östberg gick till angrepp mot skolorna som misslyckade och varnade Storbritannien för att införa liknande system. […]
Österberg säger till Sunday Mirror: “Vi har faktiskt sett ett fall i kvaliteten i svenska skolor sedan friskolor introducerades.”

Vad är detta för skitsnack?!!
Utbildningsminister Jan Björklund måste förklara vad hans statssekreterare håller på med. Har han fått solsting?
Det här är ju vansinniga uttalanden som jag inte vill tro att en representant för Alliansregeringen sagt. Har den brittiska tidningen intervjuat en Vänsterpartist och förväxlat namn på vem man intervjuat?
Vi måste få ett klargörande från FP och utbildningsdepartementet!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Nya sjukförsäkringen ger hoppet åter

De rödgröna bedriver ohämmad skrämselpropaganda om förändringarna i sjukförsäkringen. Man kallar den nya rehabiliteringskedjan för “stupstock”. Men fakta visar nu att det nya systemet mer fungerar som en trampolin tillbaka till jobb, erkännande och människovärde.
När uppgifterna om vad som faktiskt hände med de nästan 18.000 personer som utförsäkrades efter regeländringen i vintras nu kommit, visar det sig att många kommit i jobb eller aktivitet. Expressen sammanfattar i Inte någon stupstock:

Är det ett bra eller dåligt resultat? Att knappt 3.000 av 18.000 utförsäkrade jobbar låter ju inte lysande. Å andra sidan har dessa människor varit sjukskrivna eller fått sjukpension under mycket lång tid. De står långt ifrån arbetsmarknaden och det är lågkonjunktur.

Av dessa försvann knappt 2.000 direkt från bidragsberoende utan vägen förbi arbetsförmedlingen. Man kan undra varför denna tiondel av de sjukskrivna alls var det.
Flertalet av de övriga är i aktiv rehabilitering. Många har blivit sedda för första gången på åratal.
Människor som av Socialdemokratin glömts bort och gömts undan i ensamhet och isolering, har nu kommit fram i ljudet.
För mig låter det mer som att Alliansen stoppat den mentala stupstock som tidigare regeringar infört.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

När LO hamnar till höger

Folkpartiledaren Jan Björklund har fört fram kravet på en statlig a-kassa som omfattar alla, ungefär som sjukförsäkringen. Jag har alltid haft svårt för begreppet “statlig a-kassa”. Jag vill inte att staten ska sköta mer.
I just denna fråga hamnar jag alltså på samma sida som LO. Och då är det ju inte så konstigt om Nerikes Allehanda i ledare skriver om, LO:s högerståndpunkt:

Enligt den klassiska politiska skalan är vänster detsamma som att gilla offentliga system som omfattar alla. Det brukar vara höger att gilla privata lösningar. Här har det blivit omvänt […]
Två tredjedelar av de pengar som finansierar a-kassan är skattemedel. Men verksamheten drivs i princip privat – av fackföreningsrörelsen. Så vill Wanja Lundby-Wedin att det ska förbli. En högerståndpunkt, om man så vill. Plötsligt blir parollen ”alla ska med” meningslös.
Visserligen är det fullt möjligt att vara med i enbart a-kassan. Men det enklaste sättet att komma med i en a-kassa är att ansluta sig till facket. A-kassan gör att fackföreningsrörelsen får fler medlemmar. Men ska skattepengar användas för att hjälpa fackföreningsrörelsen att rekrytera medlemmar? Tveksamt!

Det sista är ju en principiellt riktig kritik, men det ger ju knappast skäl till att förstatliga hela rubbet. Snarare borde de utsättas för konkurrens.
Jag tycker fria a-kassor istället ska stimuleras. Vi hör sällan om sådana. Jag vet mycket lite om exempelvis Småföretagarnas Arbetslöshetskassa och om de arbetar på samma villkor som LO:s kassor. 
Bättre än att förstatliga kassorna vore att alternativen till fackliga a-kassor var mer kända och allmänt respekterade möjligheter, och att borgerliga partier garanterade dessas möjlighet att verka på samma villkor.
Staten ska inte ta på sig mer, utan mindre.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Knallröd utrikespolitik på alla områden

Socialdemokrater försöker tona ner avslöjandet om att en rödgrön regering tänker kräva att USA tar bort sina militärbaser exempelvis på Koreahalvön, vilket allvarligt skulle destabilisera hela regionen och leda till att Sydkorea och Japan måste skaffa kärnvapen.
Omfattande kärnvapenspridning kan således bli följden om Sverige väljer en rödgrön regering.
Men det är inte bara frågan om kravet på att USA ska lägga ner sina baser utomlands som är häpnadsväckande och något helt annat än traditionell svensk utrikespolitik. Sydsvenska Dagbladet lyfter fram andra formuleraingar i det famösa utrikespolitiska dokumentet som Mona Sahlin och hela det socialdemokratiska partiet ställt sig bakom, Gåtans lösning:

De rödgröna ”kräver” att USA avvecklar sina kärnvapen men nöjer sig med att ”arbeta” för att Ryssland gör det.
En rödgrön regering kommer att ”verka för” att USA häver sin blockad mot Kuba, men tydligen inte för en demokratisering på Kuba.
En rödgrön regering tänker ”verka för” att USA ansluter sig till Internationella brottmålsdomstolen, ICC, men har inga specifika synpunkter på att Ryssland och Kina står utanför.

Många socialdemokratiska aktivister jublar över att partiledningen låtit radikalisera utrikespolitiken. Det kan vara så att det inte är Vänsterpartiet som kuppat in kommunistisk utrikespolitik, utan att detta är Socialdemokraternas nya hållning. Då har Socialdemokraterna blivit ett nytt parti, av ett helt annat slag än det under Per Albin Hansson och Tage Erlander som betonade samförstånd och enighet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rätt låt

Ja, så här innan omröstningen dragit igång kan jag, som ju är en enorm expert på musik (inte), meddela att jag tycker Belgien borde vinna. Både känslan i låten och det rena, avskalade och personliga framförandet tilltalar mig. Tvåa borde raka motsatsen bli, Grekland. Energi, kraft och fart. Svart/vit? Jag?
Men lyssnar man alls på den här sortens låtar annat än i samband med Eurovisionen?
(Andra intressanta bloggar om , , , )