LO driver fram mer av bemanningsföretag

Nya Wermlands-Tidningen konstaterar att uthyrning av personal blev en stötesten i årets avtalsrörelse, Bemanningsföretag behövs:

Siffror visar att bemanningsföretagen går allt bättre och nyanställer. Omsättningen ökade första kvartalet med 2 procent jämfört med året innan. Att hyra in arbetskraft är dock kontroversiellt och vissa LO-förbund protesterar mot modellen.

Men det är viktigt att påpeka att det är LO och fackförbunden som ger bemanningsföretagen extra skjuts genom att värna en stel och oflexibel arbetsrätt. Företag vågar inte anställa i uppgång, eftersom man får problem om man i ett senare tillfälle, då orderingången sjunkit, behöver minska personalstyrkan.
Bemanningsföretagen skapar den flexibilitet som är absolut nödvändig för ett fungerande näringsliv.
Med en liberalare arbetsrätt skulle denna uthyrning vara mindre nödvändig. Därför är det paradoxalt att fackföreningar vänder sig emot bemanningsföretagen.
Tänk om vi i Sverige kunde se till de förutsättningar som krävs för att skapa välstånd! Då skulle ett nytt samförstånd kunna uppstå om att det viktigaste är att företagen kan växa — då skapas fler jobb. Då kan människor lättare söka nya. Då kan man söka sig bort från företag som börjar gå sämre. Istället för att panikartat hålla sig kvar vid gamla anställningar.
Varför har arbetarrörelsen tappat den framåtanda man hade förr? Varför har man sedan 1970-talet blivit ängsliga och rädda? Det ligger ingen som helst trygghet i att bita sig kvar i företag som inte har möjlighet att behålla alla anställda. Man hjälper då bara till att sänka det ännu snabbare.
Tänk om. Tänk framåt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen