Facket: Rödgröna driver jobben ur landet

Nu kommer kritik mot de rödgrönas massiva skattehöjningar från fackföreningsrörelsen, rapporterar Ekot i LO-förbund kritiserar Socialdemokraterna:

LO-förbund som Pappers och Transport är starkt kritiska till Socialdemokraternas uppgörelse med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om höjda transportskatter. Särskilt irriterar införandet av kilometerskatt på tunga lastbilar.
– Det här är någonting som många andra länder som vi konkurrerar med saknar vilket gör att det blir en ensidig kostnadsnackdel.
[Pappers förbundsekonom] Christer Larsson befarar att kilometerskatt tillsammans med en energipolitik som driver upp priset på [olja] kommer att göra att investeringarna i skogsindustrin flyttar till andra länder.
På lång sikt hotar det jobben i Sverige.

Det är intressant att även de rödgröna regeringsalternativets närmaste allierade nu inser att deras ekonomiska politik är oansvarig och skadlig för Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

‘Tobleronepolitik’ här för att stanna

Aftonbladets läsarfråga ger ett intressant utfall. När nära 57.000 svarat tycker 54,5 procent att Mats Odells retoriska grepp om ”Tobleronepolitik” är smart eller lite kul. Bara 38,2 procent tycker det är lågt.
Folket är inte lika humorlöst som många journalister…
Flera bloggar har också rubriken: ”Det ÄR ju Tobleronepolitik”. Det som ger ett nytt retoriskt grepp dess styrka är att det innehåller både elementet att vara elakt/utmanande och samtidigt bär på en betydande grad av sanningsenlighet.
Socialdemokraternas grova utfall mot begreppet, bekräftar just det senare. Hade det inte legat något i formuleringen hade man inte reagerat på det sättet.
Se mer: ‘Tobleronepolitik’ – smart och rolig retorik och Minns socialdemokratisk smutskastning.
Se mer: AB,2. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Littorin ställer krav på unga

Det är en befrielse att höra en minister säga sanningar, så som Sven Otto Littorin gör i dagens Metro, Inga bidrag till slöa dataspelare:

Ungdomar som spelar dataspel eller slöar framför tv:n bör inte få socialbidrag, anser arbetsmarknadsministern.
– Det kan man ju få göra, men kanske inte på skattebetalarnas bekostnad, säger Sven Otto Littorin (M).
– Om man vill ha sitt försörjningsstöd då får man faktiskt vara beredd på att ställa upp och gå till Arbetsförmedlingen och vara aktiv. Det är inte orimligt, säger han och lägger till att framtiden trots allt ser ljus ut för de flesta ungdomar när konjunkturen vänder.
– Den grupp som jag är väldigt bekymrad över är ungefär 100 000 ungdomar som varken pluggar, jobbar eller finns hos arbetsförmedlingen. […]
– De ska känna, de här ungdomarna, att det faktiskt lönar sig att gå till arbetsförmedlingen. Det är det ena. Och det andra är att till slut så är det nog så att om man ändå inte går dit, om man ändå inte anstränger sig då tycker jag att man kan fundera över om det är vettigt att man får försörjningsstöd.

Det står alltså, och självklart, alla fritt att spela hur mycket dataspel man vill. Men inte medan man får betalt av skattebetalarna.
Under de årtionden då arbetsmoralen kastats på soptippen och bidragsberoende stimulerats har det varit fult att kräva av unga vuxna att det ska försörja sig själva. På det sättet har man vant in dem i ett skadligt beroende av det offentliga för sin försörjning.
Nu återintroducerar Alliansen den gamla socialdemokratiska paradgrenen om att man ska göra rätt för sig, och inte ligga andra till last. Det är så man tar makten över sitt eget liv. Det är så man utvecklas som människa. Och det är så man kan finna större tillfredsställelse i livet.
Det är en välfärdsreform av stora mått, och en lika stor välståndsreform eftersom fler bidrar till produktionen. Att gå på bidrag är en sista utväg, och bidraget ska vara kopplat till aktivitet. Bara så skapas sunda normer och egenmakt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Minns socialdemokratisk smutskastning

Massmedierna, också så kallat liberala ledarsidor som Dagens Nyheter, sluter upp bakom Mona Sahlin och ondgör sig över att en borgerlig politiker har mage att ta retoriska grepp i kritiken av oppositionen. Men som bloggaren Fredrik Y. Törn skriver, Krokodiltårar om Odells uttalande om “Tobleronepolitik”:

Borgerliga politiker är totalt hunsade och alldeles för artiga för sitt eget bästa jämfört med den svenska politikens särklassiga mästare på smutskastning – socialdemokraterna. […]
I valet 1988 sade den dåvarande socialdemokratiske utrikesministern och Palmes f.d. partisekreterare, Sten Andersson, att dåvarande folkpartiledaren Bengt Westerberg hade en “felprogrammerad hjärna”.
I valet 1985 spelade socialdemokraterna en lågmäld och ödmjuk valfilm av Leninpristagaren Roy Andersson på Sveriges alla biografer. […]
Sahlin hann f.ö. — samma dag som socialdemokraterna kräver att Odell ska be om ursäkt för sitt uttalande om Tobleronepolitik — i en intervju i TV8 jämföra Ohly och vänsterpartiets kommunistiska antidemokratiska historia med att: “Hägglund också numera leder ett demokratiskt parti. Och det får man respektera!”

Ja, socialdemokrater hånar och häcklar regeringen varje dag, men när en borgerlig politiker för en gång skull svarar med samma medel, fast betydligt mer träffsäkert och effektivt, då går gråterskorna igång. Det är tramsigt.
Mer i bloggen: ‘Tobleronepolitik’ – smart och rolig retorik.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Blockskillnader i rättspolitiken

Frågor om brott och straff är något som gärna kommer på undantag i politiken, men i Östgöta Correspondenten tas ämnet upp på debattsidan, Tre frågor om rättspolitik:

V och MP kräver halvtidsfrigivning av fängelsedömda och avskaffande av livstidsstraffet. Det är dags att Socialdemokraterna bekänner färg, anser riksdagsledamoten Andreas Norlén (M) och Bertil Wahlbom (M).

De tar också upp förebyggande insatser och frågar de rödgröna:

Ni saknar politik för jobb för unga och för kunskap i skolan. Hur ska ni då kunna förebygga brottslighet?

Självklart hänger flummskolan, ansvarslösheten i vuxnas agerande mot unga (som demonstrerades tydligt i Bjästa) och svårigheten att få börja jobba, ihop med hur kriminaliteten ser ut.
Det vore intressant att höra hur de rödgröna ser på hela detta batteri av frågor, som utgör en viktig trygghetsfaktor i samhället.
Mer i bloggen: MP emot skärpta straff för våldsbrott. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Starkt stöd för vårdnadsbidraget

Kristdemokraterna har låtit genomföra en opinionsmätning om hur svenska folket ser på vårdnadsbidraget till föräldrar som är hemma med sina barn istället för att lämna dem på daghem. Göran Hägglund mfl puclicerar mätningen i SvD-Brännpunkt, Väljarna vill ha vårdnadsbidraget:

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.
Sifo kan också visa att hela 85 procent av svenska folket säger nej till mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen, som är ytterligare en av alla de frågor där den rödgröna oppositionen vill låta politiska beslut styra enskilda människors vardag. Endast 8 procent anser att riksdagen ska lagstifta om hur många månader pappan eller mamman ska ta ut av föräldraförsäkringen.

Jag blir glad av att se hur stark frihetslängtan är bland väljarna. För mig är det en total självklarhet att föräldrarna ska bestämma hur de lägger upp sin vardag.
Daghem eller hemma med barnen? Mamma eller pappa tar ut mest föräldrapeng?
Det ska föräldrarna avgöra — inte Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.
Man kan ju tycka att vårdnadsbidrag är ett bidrag och det borde man vara emot. Ja, den dag daghemsavgiften i sin helhet betalas av föräldrarna som sätter sina barn där, den dagen ska naturligtvis vårdnadsbidraget bort.
Vårdnadsbidraget utjämnar orättvisan i hur skatteutgifter för barn fördelas idag, där kommunen subventionerar daghem med många tiotusentals kronor per barn och år. Att föräldrar som avstår från daghem inte skulle få ta del av sin andel är både orättvist och mjukt politiskt förtryck.
För mig ska föräldrarna ha makten, och alternativen — att stanna hemma längre eller anlita barnomsorg — ska inte belastas med ideologiskt styrda ekonomiska för- och nackdelar. De båda alternativen borde vara skattefinansiellt neutrala för föräldrarna. Då får föräldrarna störst makt.
Mer i bloggen: Vårdnadsbidraget visar ideologisk sprängkraft på flera sätt,
Hägglunds fälla slår igen. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

‘Tobleronepolitik’ – smart och rolig retorik

Det är sällan politiker är färgstarka och nydanande i sina uttryck, och ännu mer ovanligt är att de säger något som får en att haja till och dra på mungiporna. Men det är vad finansmarknadsminister Mats Odell gjort idag. Så här sa han om oppositionens alla  budgetutspel:

— De kommer ju med nya miljardbud varje dag. Det här är något av en Tobleronepolitik.
— Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket. Det är varesig genomarbetat eller genomtänkt.
— Det här är väldigt oansvarigt. Vi har sett det grekiska exemplet som visar på vad en oansvarig hantering av statsfinanserna kan leda till.

Det är både originellt och smart. Han leder associationsbanorna rätt: rödgröna ser dina pengar som sina pengar. Det är pedagogiskt tydligt. Att det sedan råkar vara så att de flesta kopplar beteendet till en viss statsministerkandidat är ju inte Mats Odells fel.
Att socialdemokraterna — och deras lydiga drängar i massmedierna — dessutom visar på ömma tår och stor indignation, gör det hela dessutom roligt.
Hade man haft någon humor på vänstersidan hade man skämtat bort frågan. Att ta anspelningen från Odell på blodigt allvar gör att hans undertext förstärks.
Det kan vara så att Mats Odell redan satt bilden av de rödgröna: de står för oansvarig Tobleronepolitik med grekiska konsekvenser.
Se mer: TV4, SVT, DN, SDS. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

MP inför Stureplansavdrag

Kilometerskatt på den tunga trafiken och höjd bensinskatt är två förslag som slår hårt, skriver Sundsvalls Tidning i MP inför Stureplansavdrag:

Det förstnämnda är ett slag direkt mot den tunga industrin efter Norrlandskusten som är så beroende av timmertransporter. Det betyder i slutändan att jobben hotas. […]
Gröna skatter som slår mot nyttotrafiken i Norrland är inget annat än ett Stureplansavdrag. För den som har möjlighet att leva helt utan egen bil spelar höjd bensinskatt ingen roll. För den som är beroende av bilen av bilen gäller det motsatta.

Det är sant. För stockholmsväljare betyder dessa skatter inte så mycket. Men det är väl dem MP har i siktet? Hur socialdemokrater med rötter ute i landet kan gå med på det är däremot mer obegripligt.
Kanske är det så att S anser att skattehöjningar är till fördel för dem som får betala dem…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

SMS-duell: Hur smutsig är politiken?

I eftermiddag deltar jag i en sms-duell i regi av Nyheter24, som skriver:

Hur smutsig är politiken? Missa inte Anna Sjödin, SSU:s tidigare förbundsordförande, mot samhällsdebattören och bloggaren Dick Erixon i sms-duellen. Tisdag klockan 14:00.

Du följa duellen där i realtid.
Redaktionen talade med mig om ”näthatet” men har vidgats till kampanjer också mot politiker.
Det blir korta replikväxlingar. Ämnet är nog lite vanskligt för det här ämnet, men utmaningar ska antas.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )