Starkt stöd för vårdnadsbidraget

Kristdemokraterna har låtit genomföra en opinionsmätning om hur svenska folket ser på vårdnadsbidraget till föräldrar som är hemma med sina barn istället för att lämna dem på daghem. Göran Hägglund mfl puclicerar mätningen i SvD-Brännpunkt, Väljarna vill ha vårdnadsbidraget:

En ny Sifoundersökning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.
Sifo kan också visa att hela 85 procent av svenska folket säger nej till mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen, som är ytterligare en av alla de frågor där den rödgröna oppositionen vill låta politiska beslut styra enskilda människors vardag. Endast 8 procent anser att riksdagen ska lagstifta om hur många månader pappan eller mamman ska ta ut av föräldraförsäkringen.

Jag blir glad av att se hur stark frihetslängtan är bland väljarna. För mig är det en total självklarhet att föräldrarna ska bestämma hur de lägger upp sin vardag.
Daghem eller hemma med barnen? Mamma eller pappa tar ut mest föräldrapeng?
Det ska föräldrarna avgöra — inte Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.
Man kan ju tycka att vårdnadsbidrag är ett bidrag och det borde man vara emot. Ja, den dag daghemsavgiften i sin helhet betalas av föräldrarna som sätter sina barn där, den dagen ska naturligtvis vårdnadsbidraget bort.
Vårdnadsbidraget utjämnar orättvisan i hur skatteutgifter för barn fördelas idag, där kommunen subventionerar daghem med många tiotusentals kronor per barn och år. Att föräldrar som avstår från daghem inte skulle få ta del av sin andel är både orättvist och mjukt politiskt förtryck.
För mig ska föräldrarna ha makten, och alternativen — att stanna hemma längre eller anlita barnomsorg — ska inte belastas med ideologiskt styrda ekonomiska för- och nackdelar. De båda alternativen borde vara skattefinansiellt neutrala för föräldrarna. Då får föräldrarna störst makt.
Mer i bloggen: Vårdnadsbidraget visar ideologisk sprängkraft på flera sätt,
Hägglunds fälla slår igen. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen