MP inför Stureplansavdrag

Kilometerskatt på den tunga trafiken och höjd bensinskatt är två förslag som slår hårt, skriver Sundsvalls Tidning i MP inför Stureplansavdrag:

Det förstnämnda är ett slag direkt mot den tunga industrin efter Norrlandskusten som är så beroende av timmertransporter. Det betyder i slutändan att jobben hotas. […]
Gröna skatter som slår mot nyttotrafiken i Norrland är inget annat än ett Stureplansavdrag. För den som har möjlighet att leva helt utan egen bil spelar höjd bensinskatt ingen roll. För den som är beroende av bilen av bilen gäller det motsatta.

Det är sant. För stockholmsväljare betyder dessa skatter inte så mycket. Men det är väl dem MP har i siktet? Hur socialdemokrater med rötter ute i landet kan gå med på det är däremot mer obegripligt.
Kanske är det så att S anser att skattehöjningar är till fördel för dem som får betala dem…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen