Dagens citat

En läsare skriver med anledning av att Högsta domstolen anser att det är okej att döma ut två straff för samma skattebrott: Ryktena säger att Sahlin och Östros arbetar för att inordna skattebrott bland hatbrotten. (Andra intressanta bloggar om domstolar, Europakonventionen, medborgarrätt, juridik, grundlagen, rättssäkerhet, politik, skatter, mänskliga rättigheter, brott, straff)

HD dömer ut två straff för ett brott

SvD/TT rapporterar, HD fäller i viktigt skattemål: En person som har fått betala straffskatt kan även dömas för skattebrott. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en emotsedd dom mot en 53-årig man. Mannen friades av Göta hovrätt, som ansåg att åtalet för grovt skattebrott stred mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Detta eftersom mannen tidigare […]

LO-Wanjas nyliberala retorik mot jobbskatteavdraget

Så fort jobbskatteavdraget nämns blir socialdemokrater och LO-folk nervösa. Sanningen är ju att detta avdrag givit mer i plånboken än de bud som diskuteras i löneavtalsförhandlingarna. När Lars Adaktusson igår kväll intervjuade LO-ordförande Wanja Lundby Wedin (TV8 Play) om jobbskatteavdraget slingrade hon sig, och landade i vad man kan kalla nyliberal regorik: politiker ska inte lägga […]

Infrastruktur: alldeles för lite!

Jag är mycket besviken på regeringens “infrastrukturpaket”. Det vore riktigare att kalla det “underhållspaket”. Man kommer att lappa och laga en del i befintlig struktur, om ens det. Här finns ingenting som tillgodoser  framtidens krav på bättre kommunikationer, både inomregionalt och nationellt eller internationellt. Visst låter det som mycket pengar, 482 miljarder kronor. Men det ska delas på 10 […]

Vad hände i italienska valet?!

Inför söndagens och måndagens regionalval i Italien hade svenska tidningar hela uppslag om hur impopulär premiärminister Silvio Berlusconi var och att han skulle förlora valet. TV har sänt kritiska reportage. Men sedan har jag inte hört något i svenska medier. Har valet ställts in? Nej, Berlusconi vann. Det tyckte inte svenska redaktioner om. Man får […]

Arbetarklassen överger Demokraterna

Det blev ingen väljartillströmning efter det att Demokraterna röstade igenom Obamas sjukvårdsreform förra veckan. Trots allt tal om “seger” har väljarna inte imponerats. Tvärtom skriver flera medier om att demokraterna är påväg att tappa arbetarklassen. Vänstertidningen Salon frågar närmast desperat, What’s the matter with white people? Center-högermagasinet National Journal förklarar i Dems Caught In Populist […]

Alla Allianspartier ökar i ny mätning

Så har det hänt igen. Varje gång det blir rak debatt mellan regeringsalternativen så ökar Alliansen. I Aftonbladet/United Minds mätning för mars är det särskilt kul att se att alla fyra partier ökar, samtidigtsom alla vänsterpartier minskar: Rödgrönt ras i opinionen. Skillnaden mellan blocken är nu marginella 2,6 procentenheter. Det kommer att bli en oerhört […]

Beroendets politik kontra rättvisans

I Barometern gör Per Dahl en genomgång av värdegrunderna för de båda regeringsalternativen, Mindre än sex månader kvar till valet: Den som går igenom vad de båda blocken står i stort märker snabbt att den dimension som miljöpartiet försökt införa i politiken nu drunknat i det grundperspektiv som socialdemokrater och vänsterpartister alltid haft på samhället: […]

Terror gör Ryssland mer auktoritärt

Ryssland har drabbats hårt av terrorism. Inga dåd med tusentals döda har hänt, som i USA 11 september 2001, men däremot skrämmande många där tiotals människor har dödats mitt i vardagen. Jag tänker främst på skolan i Beslan. Bilderna på de skräckslagna föräldrarnas väntan på att få veta om deras barn överlevt, är hjärtskärande starka. […]