Terror gör Ryssland mer auktoritärt

Ryssland har drabbats hårt av terrorism. Inga dåd med tusentals döda har hänt, som i USA 11 september 2001, men däremot skrämmande många där tiotals människor har dödats mitt i vardagen. Jag tänker främst på skolan i Beslan. Bilderna på de skräckslagna föräldrarnas väntan på att få veta om deras barn överlevt, är hjärtskärande starka.
Frågan är om inte flera och återkommande mindre terrordåd i skolor och tunnelbana är värre än ett stort. Terrorn blir på något sätt vardag.
Konsekvenserna av terror i Ryssland är stora eftersom landet är sårbart. Någon trygg identitet efter den kommunistiska stormakten har inte vuxit fram. De rester av demokrati som finns kvar riskerar att sopas bort som konsekvens av terrorismen. Dagens Nyheter skriver i ledaren Frihetens fiende:

Bombattentaten i Moskvas tunnelbana är inte bara i sig fruktansvärda terrordåd. De kan också driva Ryssland längre i auktoritär riktning.

Och klyftan till väst kan växa, eftersom terroristerna använder Sverige som bas för sin propaganda. Svenska Dagbladet skriver i Tjetjensk extremism med svensk propaganda:

[Hemsidan] Kavkaz Center är också den plattform där terrorledaren Doku Umorov låter sig intervjuas. Två gånger de senaste månaderna har han svarat på frågor. Han menar att terrordåd i Ryssland är del i ett heligt krig, och att kriget inte kommer att ta slut förrän alla kaukasiska territorier där det finns muslimer har inlemmats i en gudsstat.
Separatiströrelsen må ha startat i ett slags befrielserörelse en gång i tiden, men sedan åtskilliga år är det jihad och terror som gäller.
En annan sak med Kavkaz Center: den är svensk.

Jag håller med Per Gudmundson som i artikeln menar att inskränkningar i yttrandefriheten inte är rätt väg. Men Ryssland ser naturligtvis inte med blida ögon på att denna propaganda flödar in från Sverige.
Efter den inledande demokratiseringen på 1990-talet är Ryssland på fel väg. Terrorismen stärker den utvecklingen. Det är lika sorgligt som de liv som går till spillo.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , )

Rulla till toppen