Beroendets politik kontra rättvisans

I Barometern gör Per Dahl en genomgång av värdegrunderna för de båda regeringsalternativen, Mindre än sex månader kvar till valet:

Den som går igenom vad de båda blocken står i stort märker snabbt att den dimension som miljöpartiet försökt införa i politiken nu drunknat i det grundperspektiv som socialdemokrater och vänsterpartister alltid haft på samhället: vikten av att sätta kollektivet före den enskilde. […]
Man kan se rättvisan som rätten att själv få avgöra vart de egna resurserna ska gå. Då är och förblir alliansalternativet det mest rättvisa. Man kan också se rättvisan som det som ger mest åt alla – det som ökar den helhet alla har del i. Då blir också alliansens väg den mest rättvisa.
Tillväxten kommer ofelbart att bromsas av vänsterkoalitionens idéer. Man kan se rättvisa som det som ger de svagaste den bästa grunden. Även här vinner alliansens politik.
Vänstern talar ofta om samhällets svaga. Det talet bygger vänsterkoalitionens maktbas, och med dess politik kommer den basen att breddas. Fler kommer känna av beroendet av vänsterpolitikers välvilja. Kanske är det effektivt. Men särskilt rättvist – knappast. I synnerhet inte av det miljöparti som vill värva mittenväljare till stöd för beroendets politik.

Det är viktigt att den här värdebaserade skillnaden mellan blocken blir så tydlig som möjlig under valrörelsen. Och att Miljöpartiet står på kollektivismens sida, den som vill krossa individuellt självbestämmande och göra människor mer beroende av politikerna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen