HD dömer ut två straff för ett brott

SvD/TT rapporterar, HD fäller i viktigt skattemål:

En person som har fått betala straffskatt kan även dömas för skattebrott. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en emotsedd dom mot en 53-årig man. Mannen friades av Göta hovrätt, som ansåg att åtalet för grovt skattebrott stred mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Detta eftersom mannen tidigare påförts skattetillägg, straffskatt. Men HD river upp den friande hovrättsdomen.

Detta är oförsvarligt. Högsta Domstolen agerar som part i målet, även HD finansieras ju av skattemedel.
Men domen kommer ju dessutom inte att stå sig, eftersom den strider mot Europarätten.
Man kan tycka illa om skattesmitning, men det ger inte skäl till att döma en person två gånger för samma brott.
Mannens advokat säger också:

— Jag har inte hunnit prata med klienten än, men det här måste på något sätt vidare till Europadomstolen.

Svenskt rättsväsende framstår i det här fallet mer som att det tillhör gamla öststatskommunistiska länder än en västerländsk demokrati.
När Europadomstolen fattat sitt beslut är det tid att utvärdera hur det här gått till.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , ,, , , , , , )

Rulla till toppen