Infrastruktur: alldeles för lite!

Jag är mycket besviken på regeringens ”infrastrukturpaket”. Det vore riktigare att kalla det ”underhållspaket”.
Man kommer att lappa och laga en del i befintlig struktur, om ens det. Här finns ingenting som tillgodoser  framtidens krav på bättre kommunikationer, både inomregionalt och nationellt eller internationellt.
Visst låter det som mycket pengar, 482 miljarder kronor. Men det ska delas på 10 år och det avser engångskostnader. Sett som investeringar för att hålla hjulen igång i Sverige är det knappt ens kaffepengar.
48,2 miljarder kr är 1,8 procent av landets BNP. Det ska jämföras med att investeringar i infrastruktur utgjorde tvåsiffriga tal på 1950-talet.
Jag saknar satsningar på morgondagens kommunikationer, framför allt riktiga höghastighetståg (maglev).
Regeringen tar igen något av det eftersatta investeringsbehov som funnits under tidigare S-regeringar, men man satsar inte framåt.
Maud Olofsson talar om att bygga bort flaskhalsar. Det är på den nivån det här paketet ligger.
Jag gissar att det är finansdepartementet som fått sätta ramarna. Framtida tillväxt kommer att hämmas av bristande kommunikationsförmåga. Pendling i större arbetsmarknadsregioner och därmed bättre utnyttjande av människors kunskaper för högre produktivitet, alltså det som på ekonomispråk kallas arbetsdelning, försvåras.
Alltihop är dumsnålt.
Se mer i bloggen: Höghastighetståg? Ja, men hellre maglev!Mer i medierna: DN,2, AB, SDS, SVT-Play. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen