Byråkratin minskar, men väldigt sakta

I valrörelsen lovade de borgerliga att minska byråkratin och direkt efter valsegern beslutade man att avskaffa ett antal myndigheter. Olika utvärderingar visar att det inte hänt så mycket sedan dess. Nya Wermlands-Tidningen summerar i Myndighetssverige övervintrar:

Granskar man och jämför antalet anställda så hade staten i november 2006 enligt Statistiska Centralbyrån 224 613 anställda inom myndighetssektorn. Samma siffra är i dag 221 230. Det har alltså skett en viss minskning. Men fortfarande har vi omkring 480 myndigheter och det är inte lite! Låt oss för att undvika missförstånd påpeka att här görs naturligtvis bra insatser och det är mycket att göra på många håll. Men frågan måste ändå ställas – är det verkligen nödvändigt med ett sådant tjänstemannavälde och en sådan byråkrati som måste komma ut av detta?

Det är viktigt att staten rationaliserar och effektiviserar, för byråkratin är en extra börda för den företagsamhet som ska skapa vårt välstånd. Offentlig byråkrati är alltså ett självplågeri för ett land, som man borde se till att minska på samma sätt som överviktiga behöver banta.
Alliansen kan göra mer. Särskilt när det gäller regler riktade direkt till företag kan mängder med förordningar skrotas. Företag ska inte ses som ställföreträdare åt politiken och politiska önskemål. Företag är till för att leverera det man är bra på till sina kunder. Inte vara politiska verkställare.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Tongivande klimatforskare avgår efter Climategate

Bara dagar innan Köpenhamnsmötet om klimat startar, ser det ut som att den vetenskapliga fasaden för global uppvärmning kan komma att braka samman.
Washington Post rapporterar i Climate scientist at center of e-mail controversy to step down:

En forskare som figurerar i kontroversen med hackade mejl från klimatforsknngsenheten vid University of East Anglia meddelade på tisdagen att han avgår i avvaktan på att utredning om avslöjandena pågår.
Klimatskeptiker har kommit över flera mejl från Phil Jones, chef för universitetets klimatforskningsenhet CRU, till andra forskare och dessa visar att man försökt tysta framstående vetenskapsmän i debatten om global uppvärmning.

USA Today/AP rapporterar:

Brittiska universitetet East Anglia medddelar att chefen för dess prestigefulla klimatforskningsenhet avgår i avvaktan på den utredning som ska undersöka anklagelser om att han överdrivit påståenden om mänskligt orsakad klimatförändringar.

Också andra universitet kommer att utreda vad klimatforskarna håller på med. US News & World Report skriver i Penn State Will Investigate ’Climategate’ :

Pennsylvania State University planerar att utreda Climategate och avgöra om man behöver vidta ytterligare åtgärder. […] En panel kommer att lösa alla mejl som läckt och avgöra om kritiker av klimatforskningen har någon grund för deras anklagelser.

Samtidigt rapporterar Daily Express i Climate Change ’Fraud’:

Den vetenskapliga konsensus om att människan orsakar klimatförändring skakas i grunden sedan en ledande akademiker kallar forskningen ”massor av het luft underbyggd av bedrägeri”. Professor Ian Plimer fördömer klimatförändringslobbyn som ”klimat-kamrater”.

I Daily Telegraph listar James Delingpole alla de avslöjanden som nu nystas upp kring klimatforskningen runt om i världen, Climategate: it’s all unravelling now.
Och Independent rapporterar, Backlash on environment.
Regeringsföreträdare börjar också ta notis, rapporterar Daily Telegraph i ’Climategate scandal’ risks a deal at Copenhagen says Stern:

Klimatskeptiker som står för ”grumligt och ovetenskapligt” tänkande kan stoppa världen från att angripa global uppvärmning, varnar [ekonomen] Lord Stern of Brentford.

Om något är ovetenskapligt så är det att försöka stoppa granskning av fakta och påstå att ingen mer forskning behövs. Lorden borde välkomna granskning. Och min huvudfrågan är varför han och andra inte gör det. Vad har de att dölja?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Facken förlorade i Vaxholmsmålet

En underbar nyhet kom idag. Ekot rapporterar:

Fackförbunden Byggnads och Elektrikerna förlorade striden i Arbetsdomstolen i det så kallade Vaxholmsmålet. Domstolen anser med ledning av EU-domstolen i Luxemburg att den fackliga blockad som så småningom ledde till det lettiska byggföretaget Lavals konkurs var olaglig.

Fackförbund kan inte kasta sig över mindre företag för att diktera villkor, och om företaget inte lyder sabotera för företaget på olika sätt — det som kallas blockad, men som i verkligheten bara är ett annat ord för organiserade trakasserier och mobbing.
Nu får fackförbunden betala miljonskadestånd. Lite rätt finns det här i landet, faktiskt tack vare EU-rätten. Hade vi bara haft svensk lag, hade det ansetts helt lagligt.
Men någon framgång för Laval var det egentligen inte, eftersom deras begäran om ersättning för ekonomiska skador avslogs helt, som Sanna Rayman skriver i Svenska Dagbladets ledarblogg.
Nu måste fackförbundens orimliga möjligheter att trakassera småföretag begränsas också i svensk lag. Rätten till blockader måste kraftigt skärpas.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Obama trappar upp, men utan övertygelse

I nattens tal gav president Obama beskedet om att han utökar truppnärvaron i Afghanistan. Men samtidigt betonade han att han vill börja dra tillbaka styrkorna inför presidentvalet 2012.
Som jag ser det är nattens besked att Obama stärker talibanerna och andra fundamentalister. Bara de håller ut några år till, så kan de ta över styret av Afghanistan igen.
Obamas strategi är dömd att misslyckas. Man kan inte annonsera sin reträtt innan man har vunnit. Ett sådant agerande kan inte ses som något annat än att man har förlorat kriget.
Så här uttrycker Charles Krauthammer sitt intryck av presidentens tal: Krauthammer: Obama’s Afghan Speech Was ”Defensive” (video 2 min):

Det var ett märkligt tal. Det var defensivt och undanflyende. Presidenten sa i slutet att vår beslutsamhet är orubblig, och i augusti sa han att det var ett nödvändigt krig. Men sedan talar han om alla skäl till varför vi måste börja dra oss tillbaka om drygt ett år. Och ett skäl han angav var att kriget är dyrt.

Ja, motsägelsefullt och utan övertygelse.
På sätt och vis vore det intressant att låta ”freds”-aktivisterna få genomföra sina naiva påhitt och dra tillbaka alla utländska trupper. Det skulle kosta många afghaner livet och friheten och det skulle förmodligen få Pakistan på fall, så att också det landet styrs av fundamentalister. Det vore intressant att se hur länge det skulle dröja innan de avfyrade en kärnvapenbomb, mot Indien eller mot Israel.
Då skulle ”freds”-tokarna få miljontals liv på sina händer. Sedan skulle vi kunna ha en diskussion om vem det egentligen är som agerar för fred och vem som går våldets och tyranniets ärenden.
Men självklart vill jag inte låta miljontals människor dö för att visa att motståndarna mot Afghanistannärvaron har fel.
Minns när ”freds”-aktivisterna senast bestämde? Det var under 1930-talet då man blundade för den tyska upprustningen. Och skrev fredsavtal med Hitler, istället för att avväpna honom. Den ”fredsaktivismen” kom att kosta 50 miljoner människor livet.
Nu vill ”fredsaktivisterna” göra om det i södra Asien.
Hur snabbt glömmer vi människor historiens läxor? Och hur många liv ska det få kosta?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Climategate: ’skadlig’ skandal

Rubriksättningen säger kanske mer än vad Dagens Nyheter tänkt sig. Men när man nu tar upp skandalen där klimatforskare avslöjats med att manipulera debatten, blir rubriken Klimatet: Skadlig skandal.
Skadlig för vem? För klimathysterin? Skadlig för att klimatindoktrineringen fått sig en rejäl törn?
I andra sammanhang brukar avslöjanden av ojustheter ses som en seger, men i klimatsammanhang är sanningen en ”skada”.
Men rubriksättaren behöver inte ha varit artikelförfattaren, för i artikeln skrivs:

De senaste tio åren har halterna av koldioxid i atmosfären stigit samtidigt som temperaturökningen uteblivit. Det kan naturligtvis vara ett temporärt fenomen eller bero på exempelvis havsströmmar. Men den typen av frågeställningar måste tillåtas problematiseras och diskuteras. Särskilt bland världsledande klimatforskare.

I klimathysterins tidevarv får man vara glad över det lilla, som att en liberal tidning menar att det måste vara ”tillåtet” att ”diskutera”.
Så har det hittills inte varit i klimatfrågan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Vad neokonservatismens kritiker missar

I den konservativa siten Tradition & fason medverkar jag idag med en gästkrönika, Neokonservatismen – den minst dåliga strategin i en globaliserad värld:

Därför tycker jag det är märkligt att [den i USA verksamme statsvetarprofessorn] Claes Ryn […] dömer ut neokonservatismen. Jag har tidigare hört honom engagerat tala om att det för mänskligheten finns en global samhörighet i sättet att tänka, över alla civilisationsgränser, under förutsättning att man strävar efter att nå de högsta och renaste moraliska lärandet. Ryn har talat om strävan efter en högre civilisatorisk mänsklighet, sökandet efter “det högre jaget”. Han är övertygad om att mänsklig utveckling enbart kan ske genom inre växt och mognad i vardagen, inte genom politiska projekt.
I mycket av detta instämmer jag. Och det ligger i linje med den neokonservativa analysen. Vad det handlar om är att ge allt fler människor på denna jord friheten att kunna växa och mogna. Om människor lever under förtryck, om de förföljs och lever i skräck över att själva eller någon i familjen ska bli fängslade och avrättade, är klimatet för att kunna utveckla sina förmågor beskurna. Om det är förbjudet att läsa och förkovra sig är möjligheten att fördjupa sina insikter obefintliga. Hur ska man kunna söka det högre jaget om man är orolig för att den strävan i sig ska leda till att man råkar illa ut? För inte tror väl Claes Ryn att Saddam Hussein eller kommunistpartiet i Kina vet alla svaren och kan vägleda människorna på denna väg?
För att det högre lärandet ska kunna förverkligas krävs alltså att människor är fria att tänka. Och det är detta som är neokonservatismens mål. Inte nationsbyggande. Inga specifika politiska projekt. Enbart förutsättningar för människor att stäva efter lycka – i den amerikanska frihetliga traditionen sedan 1776. Men i varje land utefter uttolkningar som är förankrade i den egna kulturen och historien.

För mig är dessa perspektiv något av de mest spännande att diskutera. Även om framtiden bär på svåra utmaningar.
Jag tog inte upp det i gästkrönikan, men invändningarna från konservative Ryn liknar i mycket de som libertarianer också framför mot neokonservativa. Här finns många outforskade band mellan olika former av liberalism och konservatism.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Hedersvåld och fyllevåld

Så börjar åter bagatelliseringen av hedersvåld genom att jämföra den med fyllevåld. På DN-Debatt framför argument från en journalist som tydligen sovit de senaste åren.
Det finns enorma skillnader mellan hedersmord och fyllemord. Bloggen tog upp det när vänstertidningen Arena på samma sätt försökte bagatellisera hederskulturen, Skillnaden mellan passionsmord och hedersmord:

I vilket fall av hustrumisshandel i Europa sluter den misshandlade kvinnans släktingar upp på våldsverkarens sida?! Vilka syskon och föräldrar försvarar en bror/son som misshandlar eller dödar sin sambo med motiveringen att hon förtjänar det? Var!?!
Visst finns vidrigt våld i relationer mellan män och kvinnor i västerländsk kultur. Det är naturligtvis helt förkastligt och ett bevis på att vår kultur och våra traditioner på inga sätt är prefekta. Men vi uppmuntrar det inte, utan försöker stävja det. Motsatsen gäller för hedersmord. De är enbart möjliga att upprätthålla som kulturellt inslag så länge omgivande samhällets auktoriteter i form av präster, mullor och ayatollor sanktionerar det.

Några månader senare rapporterades här i bloggen, Muslimska ledare försvarar hedersmord: När nio kvinnor mördats i Tjetjenien sa landets president: ”De hade undermålig moral och blev rätteligen dödade av sina manliga släktingar”.
I vilket sammanhang har någon svensk eller västerländsk politisk ledare rättvärdigat fyllemord?
Så sluta tramsa!
Försök inte blanda bort korten.
Hedersvåld är något helt annat än fyllevåld.
Det förstnämna är accepterat i vissa kulturer och innebär att familj och släkt ställer sig på förövarens sida och försvarar våldet. Handlingen är ofta överlagd och kallblodigt planerad.
För det sistnämna finns ingen som helst acceptans i det svenska samhället, förövaren står helt ensam med sin vidriga gärning.
När detsamma gäller i andra kulturer, då har vi kommit långt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Klimatforskare har förstört grunddata

I kölvattnet på Climategate upptäcks nya oegentligheter i klimatforskningen. Forskare har uppenbarligen fuskat genom att förstöra grunddata, vilket gör att ingen kan kontrollera om deras resultat är riktigt och rimliga. Att kunna återupprepa tester och experiment är ett grundkrav i all forskning. Därför kan man inte längre tala om forskning i klimatfrågor — det är mer politiskt styrt trixande.
Det rapporterar Sunday Times i Climate change data dumped:

Vetenskapsmän vid University of East Anglia har erkänt att man slängt mycket av de rådata om temperaturer som deras prognoser om global uppvärmning bygger på. Det betyder att andra akademiker inte kan kontrollera basala kalkyler som sägs visa på långsiktig temperaturhöjning under kommande 150 år.
Universitetets klimatforskningsenhet CRU har tvingats att avslöja förlusten som en följd av frågor efter rådata enligt lagen om informationsfrihet (Freedom of Information legislation).
Denna rådata hade samlats in från väderstationer runt om i världen och sedan justerats för de variationer som uppgifterna hade samlats in. De justerade siffrorna behölls, men orginaluppgifterna — insamlade på papper och magnetband — dumpades för att spara utrymme när CRU flyttade till ny byggnad. […]
Dessa justerade uppgifter är en av huvudkällorna som används av FN:s klimatpanel IPCC, vilket hävdar att global uppvärmning är ett hot mot mänskligheten.

Ingen kan nu kontrollera hur och på vilket sätt rådata ”justerades” och därför inte bedöma vilka effekter detta mixtrande kan ha fått på det fortsatta arbetet.
Som man säger om databearbetningar: skit in — skit ut.
Klimatforskningen är inte trovärdig. Det liknar inte vetenskap, utan politisk aktivism.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Joschka Fischer: Afghanistans våld nära oss

Miljöpartisten och Tysklands förre utrikesminister Joschka Fischer tvivlar på att Europa och USA har kraften, uthållighet och framsynthet att rädda Afghanistan från al-Qaida, talibaner och fundamentalism.
Men han tar upp det som inga kritiker av Afghanistaninsatsen någonsin berör — alternativet. I DN skriver Fischer, Våldet nära oss:

Alternativet skulle bli en kaotisk och farlig framtid i denna stora oroshärd. Afghanistan må te sig avlägset, men dess kaos och våld finns i själva verket alldeles intill oss.

Ja, ett trupptillbakadragande från Afghanistan kan, likt skotten i Sarajevo 1914, mycket väl bli starten på ett världskrig, där första skottet är kärnvapenattack med Pakistanska atombomber.
Om Afghanistan faller är risken överhängande att också Pakistan faller i fundamentalisters händer. Och där finns som sagt kärnvapen. Krig är ingen lek, allra minst i Afghanistan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )