Klimatforskare har förstört grunddata

I kölvattnet på Climategate upptäcks nya oegentligheter i klimatforskningen. Forskare har uppenbarligen fuskat genom att förstöra grunddata, vilket gör att ingen kan kontrollera om deras resultat är riktigt och rimliga. Att kunna återupprepa tester och experiment är ett grundkrav i all forskning. Därför kan man inte längre tala om forskning i klimatfrågor — det är mer politiskt styrt trixande.
Det rapporterar Sunday Times i Climate change data dumped:

Vetenskapsmän vid University of East Anglia har erkänt att man slängt mycket av de rådata om temperaturer som deras prognoser om global uppvärmning bygger på. Det betyder att andra akademiker inte kan kontrollera basala kalkyler som sägs visa på långsiktig temperaturhöjning under kommande 150 år.
Universitetets klimatforskningsenhet CRU har tvingats att avslöja förlusten som en följd av frågor efter rådata enligt lagen om informationsfrihet (Freedom of Information legislation).
Denna rådata hade samlats in från väderstationer runt om i världen och sedan justerats för de variationer som uppgifterna hade samlats in. De justerade siffrorna behölls, men orginaluppgifterna — insamlade på papper och magnetband — dumpades för att spara utrymme när CRU flyttade till ny byggnad. […]
Dessa justerade uppgifter är en av huvudkällorna som används av FN:s klimatpanel IPCC, vilket hävdar att global uppvärmning är ett hot mot mänskligheten.

Ingen kan nu kontrollera hur och på vilket sätt rådata ”justerades” och därför inte bedöma vilka effekter detta mixtrande kan ha fått på det fortsatta arbetet.
Som man säger om databearbetningar: skit in — skit ut.
Klimatforskningen är inte trovärdig. Det liknar inte vetenskap, utan politisk aktivism.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen