Byråkratin minskar, men väldigt sakta

I valrörelsen lovade de borgerliga att minska byråkratin och direkt efter valsegern beslutade man att avskaffa ett antal myndigheter. Olika utvärderingar visar att det inte hänt så mycket sedan dess. Nya Wermlands-Tidningen summerar i Myndighetssverige övervintrar:

Granskar man och jämför antalet anställda så hade staten i november 2006 enligt Statistiska Centralbyrån 224 613 anställda inom myndighetssektorn. Samma siffra är i dag 221 230. Det har alltså skett en viss minskning. Men fortfarande har vi omkring 480 myndigheter och det är inte lite! Låt oss för att undvika missförstånd påpeka att här görs naturligtvis bra insatser och det är mycket att göra på många håll. Men frågan måste ändå ställas – är det verkligen nödvändigt med ett sådant tjänstemannavälde och en sådan byråkrati som måste komma ut av detta?

Det är viktigt att staten rationaliserar och effektiviserar, för byråkratin är en extra börda för den företagsamhet som ska skapa vårt välstånd. Offentlig byråkrati är alltså ett självplågeri för ett land, som man borde se till att minska på samma sätt som överviktiga behöver banta.
Alliansen kan göra mer. Särskilt när det gäller regler riktade direkt till företag kan mängder med förordningar skrotas. Företag ska inte ses som ställföreträdare åt politiken och politiska önskemål. Företag är till för att leverera det man är bra på till sina kunder. Inte vara politiska verkställare.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen