Climategate: ’skadlig’ skandal

Rubriksättningen säger kanske mer än vad Dagens Nyheter tänkt sig. Men när man nu tar upp skandalen där klimatforskare avslöjats med att manipulera debatten, blir rubriken Klimatet: Skadlig skandal.
Skadlig för vem? För klimathysterin? Skadlig för att klimatindoktrineringen fått sig en rejäl törn?
I andra sammanhang brukar avslöjanden av ojustheter ses som en seger, men i klimatsammanhang är sanningen en ”skada”.
Men rubriksättaren behöver inte ha varit artikelförfattaren, för i artikeln skrivs:

De senaste tio åren har halterna av koldioxid i atmosfären stigit samtidigt som temperaturökningen uteblivit. Det kan naturligtvis vara ett temporärt fenomen eller bero på exempelvis havsströmmar. Men den typen av frågeställningar måste tillåtas problematiseras och diskuteras. Särskilt bland världsledande klimatforskare.

I klimathysterins tidevarv får man vara glad över det lilla, som att en liberal tidning menar att det måste vara ”tillåtet” att ”diskutera”.
Så har det hittills inte varit i klimatfrågan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen