Utredning begår misstag, vill ha kvar TV-avgiften

Utredaren Rose-Marie Frebran (kd) har idag överlämnat sin utredning om public service, enligt pressmeddelande. Och hon föreslår att licensavgiften ska vara kvar och fortsätter betrakta statliga medieföretag som public service trots att det är andra medieaktörer — som Axess TV och TV8 — som utvecklar public service och sänder betydligt större andel kultur- och samhällsprogram än SVT.
Hur det står till med opartiskheten framgår av förra blogginlägget. Att SVT och SR vinklar till vänstersidans fördel kan bara förnekas av dem som gillar detta, eller är både blinda och döva.
Sedan för utredaren ett hårresande resonemang om att det vore helt rimligt att kräva att alla ska betala licens, även om man inte har TV. Men hon landar i att man trots allt bör ha en apparat för att avkrävas avgiften. På sid 88 i utredningens slutrapport skriver hon:

Frågan är om det är möjligt att slopa kravet på innehav av apparat i lagen och enbart stadga en betalningsskyldighet för rätten att ta del av public service-företagens utbud. En sådan utformning av betalningsskyldigheten är i princip möjlig, men följande skäl talar ändå för att kravet på innehav av apparat ska finnas kvar. Innehavet av en apparat gör det att ta emot utsändningar från SVT, SR och UR. Det är därför rimligt att det ska krävas att det finns en TV-apparat i hushållet för att man ska vara betalningsskyldig.
. . . Om apparatkravet tas bort försvagas argumentationen för att avgiften är just en avgift. Avgiften får i stället mer karaktären av en skatt eftersom avgiften då tas ut även av den som inte har möjlighet att ta del av programföretagens utbud. Detta kan bland annat försvåra införande av mervärdesskatt på avgiften.

Motivet för att inte avgiftsbelägga alla, även dem utan apparat, är alltså att det då blir det svårare att kalla skatten för avgift. Snacka om byråkratisk agumentation.
Datorer och mobiltelefoner ska dock inte automatiskt behöva avgiftsbeläggas, även om man kan se valda TV-program över internet på dem. Utredaren skriver (sid 90):

Apparatkonvergens betyder att samma apparat kan användas för en rad tjänster. En mobiltelefon är inte längre bara en bärbar telefon utan i många fall en trådlös persondator. En persondator kan användas som en dvd-spelare för att titta på film med. Mot denna bakgrund är det inte längre relevant att tala om vad en viss apparat är avsedd för att göra. Det viktiga är vad apparaten kan göra. Jag föreslår därför att en TV-mottagare definieras som en sådan teknisk utrustning som kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program.

De datorer och mobiltelefoner som inte fungerar som TV och inte tar emot hela det “schemalagda programutbudet” blir inte avgiftsbelagda.
Men de här förslagen är dåliga. Varför ta ut en särskild avgift för just de statliga tjänsterna SVT, SR och UR? Varför inte öronmärka alla andra poster i statsbudgeten i särskilda avgifter? TV-licensen, eller vad man än kallar den, är en skatt och det är onödigt att gå vägen över en särskild avgift. Det är ett fikonlöv för att kunna påstå att SVT, SR och UR är opartiska. Public service kan lika gärna vara en del av kulturbudgeten.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Dagens eko agerar socialdemokratisk presstjänst

“Trots regeringens löfte ökar utanförskapet.” Det budskapet har radions ekoredaktion pumpat ut hela morgonen. Man är oerhört angelägen om att knyta regeringen till en ny statistisk uppgift och omedelbart påstå att regeringen bryter löften.
Detta är spinn. För socialdemokratiska oppositionen.
Om Dagens eko varit opartisk och saklig hade man rapporterat att antalet utan arbete ökat med 4.000 personer den senaste tiden enligt ny statistik. Men med tanke på att antalet personer som lämnat utanförskapet varit 167.000 sedan oktober 2006, så är ett tapp på 4.000 inget bevis på någonting.
Sveriges Radio stannar alltså inte vid att rapportera fakta, utan tar flera steg in i det som är partipolitisk propaganda.
Om man varit opartisk och saklig hade man låtit företrädare för regering och opposition kommentera uppgifterna, och där speglat olika aspekter på utvecklingen. Men Sveriges Radio är vänster och kan inte hålla sig från att inta vänsterperspektiv redan i rubriceringen och vinklingen av nyheter.
Gissa varför s ligger bra till i opinionsmätningarna! Om man har alla de tiotusentals anställda i SVT och SR som en utökad pressavdelning, vorde det sensation om inte socialdemokratin ledde i mätningarna…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

S och v med fingrarna i borgerliga syltburkar

Sedan förre s-ministern Ylva Johansson gjort avdrag för hushållsnära tjänster, trots att hon i riksdagen dömt ut reformen som “pigavdrag”, har hennes agerande fördömts som hyckleri. Men Hudiksvalls Tidning har en annan vinkel i ledaren Med fingrarna i en borgerlig syltburk:

Visst går det att göra många politiska poänger på att Lars Ohlys barn går på friskola, att godsägaren Göran Persson både har gått före i vårdkön och använt sig av hushållstjänster. Eller att de äkta makarna, och före detta socialdemokratiska ministrarna Ylva Johansson och Erik Åsbrink även de har fått hjälp med städningen hemma. . .
Egentligen är det väl bara att säga grattis till Lars, Göran, Ylva och Erik som verkar ha insett att den borgerliga politiken inte är så dum ändå.

(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Wallström säger adjö till toppolitiken

I Folkbladet drar Widar Andersson följande slutsats i ledaren, Margot sa adjö till storpolitiken:

Margot Wallström sände ut ett tydligt budskap i sitt Sommarprogram. Hon tog adjö från toppolitiken. Nästa höst lämnar hon uppdraget som EU-kommissionär.

Min lite elaka fråga är, har hon inte redan lämnat storpolitiken? Det är ju dödstyst om denne vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för… kommunikationen med medborgarna.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,)

Slopad skatt gynnar fria ordet

Alliansens kulturpolitiker med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i spetsen presenterade i helgen förslaget att avskaffa reklamskatten, och man gör det med ideologiska skäl: “Dessutom är reklamskatten feltänkt. Reklam är en del av företagens marknadsföring, som är en central och nyttig del i marknadskonomin – inget som ska straffbeskattas”.
Detta får beröm i Norrköpings Tidningar, Sänkt skatt som gynnar fria ordet:

Adelsohn Liljeroth har hittills ett ganska anonymt statsråd. Men hon står faktiskt för ett av de ideologiskt skarpaste förslagen.

Ja, reklamskatt är en högst ideologisk skatt, där tanken varit att straffa “kommersialismen”. Men för oss som inte har socialistiska skygglappar är kommersialism inget annat än när människor köper de varor och tjänster man anser sig ha behov av. När staten via reklamskatt velat försvåra kommunikationen om utbud och efterfrågan är det inget annat än socialism. Att ta bort sånt är rätt.
Alliansen borde vara lika ideologiskt tydlig i andra samhällsfrågor.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Nordic Battlegroup avtackas

Brigadgeneral Karl Engelbrektson avtackade igår personalen inom Nordic Battlegroup, NBG, som legat i beredskap i Bodens och Arvidsjaurs garnisoner (omkring 350 personer av totalt 2.850), rapporterar Norrländska socialdemokraten i Nordic Battlegroup avtackades:

Personalen har varit i tjänst och under utbildning i nästan ett år. Sedan årsskiftet har de legat i beredskap för att med kort varsel kunna åka ut. Året har dock gått utan att de har kallats ut. I sitt tal vid avtackningsceremonin påpekade chefen för I 19, Jan Mörtberg:
— Det är ni som är det nya försvaret. Resultatet ni uppnått talar sitt tydliga språk. Ni representerar de kanske bästa enheterna som vi här uppe i modern tid någonsin organiserat. Ni gjorde ert bästa, det blev bra, mycket bra.
De soldater som har ingått i NBG har förtur om de söker tjänster till andra internationella uppdrag. En stor del har sökt till FS 17, den styrka som åker till Afghanistan nästa vår.
Redan har förberedelserna för NBG 2011 börjat. Sverige tar då åter över huvudansvaret för en ny nordisk stridsgrupp och försvaret tar med sig erfarenheterna från den här styrkan.

Jag har försökt följa uppbyggnaden av denna EU:s första snabbinsatsstyrka, och jag tror det varit väl investerade medel. Sverige har inte varit i krig på 200 år och vi behöver skärpa vår förmåga att ligga i beredskap och skaffa erfarenhet av att samverka över alla gränser, så som Nordic Battlegroup har gjort. Vår tids krav på militär förmåga är en helt annan än den som fanns under kalla kriget. Nu gäller flexibilitet i mindre enheter som måste kunna göra insatser under väldigt olika förhållanden och över stora avstånd.
Se mer i bloggen: 6/9 2006, 29/1 2007, 22/2 2007, 15/4 2007, 27/5 2007, 30/10 2007, 9/11 2007 och 13/2 2008.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , )

Våga vara värdekonservativa, kristdemokrater

Med anledning av kristdemokraternas riksting skriver Barometern i ledaren Kd, våga vara värdekonservativa:

Kd:s enda egentliga grund för sin existens är just att partiet vågat och alltjämt vågar lyfta diskussionen och tala om exempelvis människovärdet. Det räcker inte med att kd är en samling vänliga typer som bara vill vara snälla. En ideologisk grund måste också finnas.
Förslaget att partiet ska släppa sin värdekonservatism är som att föreslå att vänstern ska stryka socialismen ur partiprogrammet. Det blir inte mycket kvar.
Om kd slutar lyfta de värdekonservativa perspektiven, vem gör det då? Det kommer inte heller finnas någon anledning att ha två ideologiskt grumliga borgerliga partier med tidigare konservativ utgångspunkt; moderaterna och kristdemokraterna.

Instämmer. Nu när nya moderaterna blivit ett mittenparti har kristdemokraterna alla chanser att utveckla sitt budskap på konservativ grund. Sverige behöver ökad bredd på åsiktsskalan. Och som Elise Claeson visar finns en ny trend i samhällsopinionen som partiet kan svara upp emot: Nyborgerligheten saknar parti.
Under mina sista år i partipolitiken, på 1990-talets mitt, försökte jag få centerpartiet att gå tillbaka till rötterna och där hämta energi i de värderingar som präglat bondeförbundet, för att låta dem komma till uttryck i vår tids frågor. (Äganderätten till sin bostad, till sitt eget företag och till sitt sparkapital, var orubbliga principer som partiet en gång ansåg helt centrala för att uppnå välfärd, d v s den rätta balansen mellan de två främsta värderingarna: frihet och trygghet.)
På samma sätt borde kristdemokraterna utveckla sin familjepolitik, i form av symbol för en människosyn som bryter mot vår tids kortsiktiga, ansvarslösa och materiella. Här finns en resonansbotten för värderingar som når långt fler än fem-sex procent av valmanskåren.
Men partierna av idag vågar inte ta ut svängarna. Man är notoriskt ovillig att sticka ut i, att skilja ut sig från de andra partierna i grundläggande värdefrågor. Visst vill man markera skillnad till andra, men då i struntsaker som inte säger något om grundläggande livsfilosofi.
Såväl partierna som den svenska demokratin skulle må bra av att partierna vågade bli djupare i sina ideologiska ansatser. Man borde åtminstone föra en idédebatt som tar ut svängarna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Avreglera mera!

Det går trögt med Alliansens löfte om att minska företagens kostnader för statlig byråkrati och blankettifyllande. I ledaren Avreglera mera! skriver Borås Tidning om en utvärdering som Nutek gjort:

Tyvärr visade utredningen som kom i veckan att regelkostnaderna under alliansens första tid inte har minskat. Tvärt om har de ökat med nästan två miljarder kronor. Enligt regeringen beror det till stor del på att gamla socialdemokratiska lagar som den omvända byggmomsen och personalliggarna har trätt i kraft.
Självfallet ligger det en del i det. Nutek framför dock en annan orsak som troligen utgör ett ännu större problem. Endast ett fåtal departement och myndigheter prioriterar idag arbetet med att utreda konsekvenserna av nya regler.

Den effektivaste politiska kommunikationen utövas genom symboler. När svenska folket 2010 ska ta ställning till om Alliansen gjort ett gott jobb och är förtjänt av återval kommer ett begränsat antal frågor att avgöra den betygsättningen. Minskat krångel borde vara ett av svaren. Dels därför att det är ideologiskt viktigt: det är socialister som står för ökat statligt krångel, borgerliga minskar den. Dels därför att blanketthysterin är något regeringen KAN göra något åt och helt har makten över.
Världskonjunkturer och det mesta som händer kan en regering i bästa fall parera och påverka, inte fullt kontrollera. Men den svenska statens egen byråkrati har man total makt över. Här visar man alltså sin sanna ambition och förmåga. Om inget händer finns ingen annan att skylla på än regeringen själv. Om mycket händer är det helt regeringens förtjänst.
Det är bara att sätta igång!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

‘Obamacons’ har mer med parti än McCain att göra

Meste insiderreportern i Washington, Bob Novak, rapporterar om aktuella stämningsläget inom republikanerna i Chicago Sun-Times, Obamacons are a real concern for McCain.
Rubriken till trots är avhopparna som kallas “Obamacons”, alltså konservativa för Obama, få och mest okända. Och bland de mer kända namnen som hoppat av republikanerna, har skälet varit att de är kritiska mot hur partiet har skötts i kongressen. De är inte kritiska mot John McCain.
Artikeln visar hur demoraliserat det republikanska partiet är. Partiets chansen att vinna i höst är noll. Bara en faktor ändrar på det: John McCain. Någon har sagt att demokraterna är partiet som inte kan förlora 2008, men som valt en kandidat som kan det. Republikanerna är partiet som inte kan vinna 2008, men som valt den enda kandidat som faktiskt kan göra det.
Republikanska partiet har gjort bort sig på så många fronter, så partiet borde förlora. Jag tror så här: väljarna kommer att straffa republikanerna i kongressvalet. Men eftersom man gillar maktdelning kommer man att rösta på John McCain som president. Studier visar att den största återhållsamheten med skattepengarna sker när ett parti har majoriteten i kongressen och det andra partiet sitter i Vita huset. Amerikanska folket kan ge en svindlande majoritet till demokraterna i kongressen, men utse McCain för att hålla koll på dem.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Bill Clinton är mycket bitter på Obama

Daily Telegraph rapporterar i Bill Clinton says Barack Obama must ‘kiss my ass’ for his support:

En högt uppsatt demokrat som arbetat för Bill Clinton har avslöjat att den förre presidenten nyligen till vänner sagt att Barack Obama måste “kyssa mitt arsle” för att få hans stöd. En annan källa säger att Bill Clinton håller Obama på distans eftersom han fortfarande inte tror att Obama kan vinna. . .
Joe Klein, författaren bakom Primary Colours om Clintons valseger 1992 och som känt den förre presidenten i över 20 år, säger att han från dem som talat med Clinton hört att han är “mycket, mycket bitter”.

Det är märkligt att se hur en person som varit så enormt skicklig på att utnyttja massmedierna under sin presidenttid, nu totalt tappat greppet. Han måste längta tillbaka till rampljuset något otroligt, varför skulle han annars överreagera på det här sättet?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )