Nordic Battlegroup avtackas

Brigadgeneral Karl Engelbrektson avtackade igår personalen inom Nordic Battlegroup, NBG, som legat i beredskap i Bodens och Arvidsjaurs garnisoner (omkring 350 personer av totalt 2.850), rapporterar Norrländska socialdemokraten i Nordic Battlegroup avtackades:

Personalen har varit i tjänst och under utbildning i nästan ett år. Sedan årsskiftet har de legat i beredskap för att med kort varsel kunna åka ut. Året har dock gått utan att de har kallats ut. I sitt tal vid avtackningsceremonin påpekade chefen för I 19, Jan Mörtberg:
— Det är ni som är det nya försvaret. Resultatet ni uppnått talar sitt tydliga språk. Ni representerar de kanske bästa enheterna som vi här uppe i modern tid någonsin organiserat. Ni gjorde ert bästa, det blev bra, mycket bra.
De soldater som har ingått i NBG har förtur om de söker tjänster till andra internationella uppdrag. En stor del har sökt till FS 17, den styrka som åker till Afghanistan nästa vår.
Redan har förberedelserna för NBG 2011 börjat. Sverige tar då åter över huvudansvaret för en ny nordisk stridsgrupp och försvaret tar med sig erfarenheterna från den här styrkan.

Jag har försökt följa uppbyggnaden av denna EU:s första snabbinsatsstyrka, och jag tror det varit väl investerade medel. Sverige har inte varit i krig på 200 år och vi behöver skärpa vår förmåga att ligga i beredskap och skaffa erfarenhet av att samverka över alla gränser, så som Nordic Battlegroup har gjort. Vår tids krav på militär förmåga är en helt annan än den som fanns under kalla kriget. Nu gäller flexibilitet i mindre enheter som måste kunna göra insatser under väldigt olika förhållanden och över stora avstånd.
Se mer i bloggen: 6/9 2006, 29/1 2007, 22/2 2007, 15/4 2007, 27/5 2007, 30/10 2007, 9/11 2007 och 13/2 2008.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , )

Rulla till toppen