Avreglera mera!

Det går trögt med Alliansens löfte om att minska företagens kostnader för statlig byråkrati och blankettifyllande. I ledaren Avreglera mera! skriver Borås Tidning om en utvärdering som Nutek gjort:

Tyvärr visade utredningen som kom i veckan att regelkostnaderna under alliansens första tid inte har minskat. Tvärt om har de ökat med nästan två miljarder kronor. Enligt regeringen beror det till stor del på att gamla socialdemokratiska lagar som den omvända byggmomsen och personalliggarna har trätt i kraft.
Självfallet ligger det en del i det. Nutek framför dock en annan orsak som troligen utgör ett ännu större problem. Endast ett fåtal departement och myndigheter prioriterar idag arbetet med att utreda konsekvenserna av nya regler.

Den effektivaste politiska kommunikationen utövas genom symboler. När svenska folket 2010 ska ta ställning till om Alliansen gjort ett gott jobb och är förtjänt av återval kommer ett begränsat antal frågor att avgöra den betygsättningen. Minskat krångel borde vara ett av svaren. Dels därför att det är ideologiskt viktigt: det är socialister som står för ökat statligt krångel, borgerliga minskar den. Dels därför att blanketthysterin är något regeringen KAN göra något åt och helt har makten över.
Världskonjunkturer och det mesta som händer kan en regering i bästa fall parera och påverka, inte fullt kontrollera. Men den svenska statens egen byråkrati har man total makt över. Här visar man alltså sin sanna ambition och förmåga. Om inget händer finns ingen annan att skylla på än regeringen själv. Om mycket händer är det helt regeringens förtjänst.
Det är bara att sätta igång!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen