Hamas ansvariga för döda i Gaza och Israel

I svenska medier framstår det som att Israel — utan anledning — bombar bostäder i Gaza. Men den som vill ge en objektiv beskrivning av vad som händer måste börja med att tala om varför bostadsområden blivit ett militärt mål: Hamas avfyrar dödliga kassammissiler in över gränsen till Israel.
Snacka om feghet! Hamas militära milis gömmer sig bland kvinnor och barn.
Och ingen nation, inte heller Israel, kan stillatigande se på hur en granne attackerar den egna befolkningen med hundratals missiler i veckan.
Därför angriper Israel avfyringsramperna för Hamas missiler. Och eftersom Hamas placerat dem i bostadsområden, är det Hamas som gjort dessa bostadsområden till militära mål.
Till Reuters säger Ehud Barak, Israels försvarsminister och tidigare premiärminister för Labourparitet, Hamas responsible for civilian Gaza deaths:

Vi är inte glada över att civila drabbas i Gaza. Men Hamas och de som avfyrar missilerna mot Israel är ansvariga och de kommer att få betala priset.

Taktiken hos Hamas är densamma som Hizbollah använder och som illustrerats av satirtecknarna Cox & Forkum:

Det är den höjden av feghet att utnyttja barn som sköldar i strid. Och det är dessa typer som Dagens Nyheter och andra mainstreammedier så intensivt försvarar som föredöme.
En avvikande röst, finns i ledare i Norrköpings Tidningar, Hamas hatar inte bara judar: ”När civila palestinier dödas slår det tillbaka på Israel. Men dessa offer ingår också i Hamas smutsiga propagandaspel.” (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Clintons sista chans – kontroversiell reklamfilm

Hillary Clinton visar den här 30 sekunders reklamfilmen inför tisdagens avgörande primärval i Texas och Ohio: Who would be more qualified to answer an emergency call at White House?
Filmen vill antyda att Clinton har störst erfarenhet att skydda amerikanska barn i en osäker värld.
Barack Obama är rasande, rapporterar AP i Obama says Clinton ad scares voters, asks wrong question about national security.
Den här taktiken har inte fungerat förut för Clinton, av den enkla anledningen att hon har inte mycket mer erfarenhet än Barack Obama. Clinton har varit advokat i Arkansas, guvernörsfru och första dam. Och senator i några fler år än Obama. Hon har aldrig haft en exekutiv befattning. Därför saknar Clinton trovärdighet när det gäller erfarenhet.
Det är som Fred Barnes uttryckte det i Fox News i natt: Den här reklamfilmen är som gjord för krigsveteranen John McCain. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Larvigt kristjat om kristdemokraterna

Medierna älskar att älta borgerliga ”problem”. Nu när vänsteroppositionen krymper istället för att växa i opinionsmätningarna, måste man hitta något annat ”problem” eller ”kris” för de borgerliga partierna. Man har funnit sin vinkel i att kristdemokraterna ligger nära fyraprocentsspärren.
Men vi som följt opinionsmätningar över åren vet att kristdemokraterna, liksom folkpartiet och centerpartiet, oftast — oftast! — ligger illa till i opinionsmätningar mellan valen. Inför valet 2006 låg kristdemokraterna i flera mätningar under spärren, men i valrörelsen strömmade väljarna till och kristdemokraterna fick 6,6 procent.
Faktum är att allmänborgerliga väljare inte är så intresserade av partipolitik under mellanvalsperioden. Man vet inte vilket parti man tänker rösta på, och struntar i det — det är ju inget val förestående. En fullt logisk hållning hos hårt arbetande människor.
Bloggen bevisade detta fenomen genom att ställa samman alla partisympatimätningar från 1974 till idag från SCB, vars mätning är den största av alla. Diagrammet visar tydligt att borgerliga partier är svagare i mellanvalsperioder och toppar i val. 
Att tjata om opinionsproblem för kristdemokraterna, som Helsingborgs Dagblad i Hägglund nere för räkning och Borås Tidning i Alliansens svaga punkt, är alltså ett spel för gallerierna. Opinionsmätningarna är felaktigt upplagda eftersom de inte tar hänsyn till denna lägre intensitet i borgerliga väljargrupper mellan val. Om opinionsinstituten vore seriösa skulle de till medier påtala denna brist i deras mätmetoder, så vi slapp den här typen av journalistik. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

På östfronten intet nytt

Morgondagens presidentval i Ryssland är en charad. Den liberala opposition som på riktigt hade kunnat utmana Putins nya toppstyre är stoppad från att ställa upp i valet. Väljarna har bara fyra presidentkandidater att välja mellan. De har godkänts av Putin. De som kallar detta demokrati är idioter.
Ryssland går i fel riktning. Man hotar grannländerna och understöder antidemokratiska krafter runt om i världen. Putin har besökt mullorna i Iran (även om han inte gillade att de försökte få honom att konvertera till islam). Hans regim har agerat som en skurkstat i attacker mot Estland, bl a mot företag och myndigheter genom internetbombning.
Men man ska inte ge upp allt hopp. Göteborgs-Posten skriver i ledaren  På östfronten intet nytt:

På sikt kan den slutenhet i det politiska systemet som demonstreras i morgondagens presidentval bli en broms för den ekonomiska utvecklingen. Framsteg gynnas av en öppen debatt. Samtidigt finns skäl att komma ihåg att det bara gått 17 år sedan Ryssland frigjordes från det gamla kommunistväldet.
Med en begynnande framväxt av en ekonomisk medelklass, inte bara en handfull stenrika oligarker, kan successivt förutsättningarna för en demokratisk utveckling förstärkas.

Ja, men jag har blivit mer tveksam till denna logik sedan vi i Kina inte sett några tecken på ökad frihet med växande välstånd. Regimer som kontrollerar så många av människors liv, och med sådan kraft kan straffa dem som inte anpassar sig, har en förödande makt som är svår att rubba. Och eftersom man inte skjuter människor på gatorna, retar man inte heller upp folkmassorna, så som tidigare brutala regimer gjort. Genom att lyda, får man ökad ekonomiskt välstånd. Regimerna köper folkets tystnad.
Än finns inga synliga motmedel för friheten att slå tillbaka mot ett sådant kollektivistiskt system. (Andra intressanta bloggar om , , )

Demokraterna tävlar om vem som är mest anti-frihandel

I delstaten Ohio anklagade Barack Obama sin partikamrat Hillary Clinton för att smita från det faktum att hon under lång tid förespråkat nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA. Ett avtal som Obama i populistiska tongångar ger skulden för att Ohio förlorat 50.000 jobb. Och han skrämmer väljarna med att frihandel ”troligen kommer att kosta fler jobb för USA än det ger”. Det rapporterar AP i Obama says Clinton trying to deny her support for NAFTA.
Republikanske presidentkandidaten John McCain attackerar demokraternas protektionism, rapporterar ABC News lokalnyheter i  McCain assails Dems’ anti-NAFTA talk:

Vid ett valmöte under fredagen på dataföretaget Dell:s huvudkontor i Texas underströk John McCain sintt stöd för NAFTA. Effekten av detta frihandelsavtal från 1994 är föremål för het politisk debatt, men studier visar att avtalet resulterat i rekordartad export från Texas till Kanada och Mexiko.

McCain attackerar demokraternas tal om att ensidigt riva upp frihandelsavtalet. ”De kallar det översyn”, sa McCain, ”jag tror Kanada skulle se det som ett avtalsbrott och svek”.
Ja, att ensidigt bryta upp ingångna internationella avtal är ett betydande ingrepp, som skulle påverka USA:s relationer med alla länder. Är en ny demokratisk president att lita på? Står Vita huset för de avtal som man ingått?
Det finns bara en kandidat som är mogen att leda världens viktigaste land: John McCain. (Andra intressanta bloggar om , , , )

DN använder felöversatt uttalande

Dagens Nyheter fortsätter sin försåtliga antisemitism genom att publicera ett felöversatt citat, som man vet är felöversatt. I dagens tidning påstår man att Israels biträdande försvarsminister sagt att Hamas raketattacker från Gaza in över Israel kommer att dra en ”förintelse” över Gaza.
Detta är antisemitisk propaganda. Ministern har inte sagt något sådant. Och DN visste det när man redigerade tidningen i natt. Under gårdagen, när det här av Reuters felöversatta citatet började spridas, förklarade flera att översättningen var fel, exempelvis Spectator i The mother of all mistranslations.
Den biträdande försvarsministern sa ”katastrof”. Inget annat. Men det ligger i DN:s intresse att relativisera förintelsen och judeutrotningen under andra världskriget, det ingår i den propaganda som syftar till att upprepa det nazistregimen gjorde — men denna gång i Mellanöstern. Från officiellt håll i Iran upprepas detta gång på gång: Israel ska utplånas. (Andra intressanta bloggar om , , , )