På östfronten intet nytt

Morgondagens presidentval i Ryssland är en charad. Den liberala opposition som på riktigt hade kunnat utmana Putins nya toppstyre är stoppad från att ställa upp i valet. Väljarna har bara fyra presidentkandidater att välja mellan. De har godkänts av Putin. De som kallar detta demokrati är idioter.
Ryssland går i fel riktning. Man hotar grannländerna och understöder antidemokratiska krafter runt om i världen. Putin har besökt mullorna i Iran (även om han inte gillade att de försökte få honom att konvertera till islam). Hans regim har agerat som en skurkstat i attacker mot Estland, bl a mot företag och myndigheter genom internetbombning.
Men man ska inte ge upp allt hopp. Göteborgs-Posten skriver i ledaren  På östfronten intet nytt:

På sikt kan den slutenhet i det politiska systemet som demonstreras i morgondagens presidentval bli en broms för den ekonomiska utvecklingen. Framsteg gynnas av en öppen debatt. Samtidigt finns skäl att komma ihåg att det bara gått 17 år sedan Ryssland frigjordes från det gamla kommunistväldet.
Med en begynnande framväxt av en ekonomisk medelklass, inte bara en handfull stenrika oligarker, kan successivt förutsättningarna för en demokratisk utveckling förstärkas.

Ja, men jag har blivit mer tveksam till denna logik sedan vi i Kina inte sett några tecken på ökad frihet med växande välstånd. Regimer som kontrollerar så många av människors liv, och med sådan kraft kan straffa dem som inte anpassar sig, har en förödande makt som är svår att rubba. Och eftersom man inte skjuter människor på gatorna, retar man inte heller upp folkmassorna, så som tidigare brutala regimer gjort. Genom att lyda, får man ökad ekonomiskt välstånd. Regimerna köper folkets tystnad.
Än finns inga synliga motmedel för friheten att slå tillbaka mot ett sådant kollektivistiskt system. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen