Demokraterna tävlar om vem som är mest anti-frihandel

I delstaten Ohio anklagade Barack Obama sin partikamrat Hillary Clinton för att smita från det faktum att hon under lång tid förespråkat nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA. Ett avtal som Obama i populistiska tongångar ger skulden för att Ohio förlorat 50.000 jobb. Och han skrämmer väljarna med att frihandel “troligen kommer att kosta fler jobb för USA än det ger”. Det rapporterar AP i Obama says Clinton trying to deny her support for NAFTA.
Republikanske presidentkandidaten John McCain attackerar demokraternas protektionism, rapporterar ABC News lokalnyheter i  McCain assails Dems’ anti-NAFTA talk:

Vid ett valmöte under fredagen på dataföretaget Dell:s huvudkontor i Texas underströk John McCain sintt stöd för NAFTA. Effekten av detta frihandelsavtal från 1994 är föremål för het politisk debatt, men studier visar att avtalet resulterat i rekordartad export från Texas till Kanada och Mexiko.

McCain attackerar demokraternas tal om att ensidigt riva upp frihandelsavtalet. “De kallar det översyn”, sa McCain, “jag tror Kanada skulle se det som ett avtalsbrott och svek”.
Ja, att ensidigt bryta upp ingångna internationella avtal är ett betydande ingrepp, som skulle påverka USA:s relationer med alla länder. Är en ny demokratisk president att lita på? Står Vita huset för de avtal som man ingått?
Det finns bara en kandidat som är mogen att leda världens viktigaste land: John McCain. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen