DN använder felöversatt uttalande

Dagens Nyheter fortsätter sin försåtliga antisemitism genom att publicera ett felöversatt citat, som man vet är felöversatt. I dagens tidning påstår man att Israels biträdande försvarsminister sagt att Hamas raketattacker från Gaza in över Israel kommer att dra en ”förintelse” över Gaza.
Detta är antisemitisk propaganda. Ministern har inte sagt något sådant. Och DN visste det när man redigerade tidningen i natt. Under gårdagen, när det här av Reuters felöversatta citatet började spridas, förklarade flera att översättningen var fel, exempelvis Spectator i The mother of all mistranslations.
Den biträdande försvarsministern sa ”katastrof”. Inget annat. Men det ligger i DN:s intresse att relativisera förintelsen och judeutrotningen under andra världskriget, det ingår i den propaganda som syftar till att upprepa det nazistregimen gjorde — men denna gång i Mellanöstern. Från officiellt håll i Iran upprepas detta gång på gång: Israel ska utplånas. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen