Efterkrigstidens störste borta – Margaret Thatcher

Det kommer inte som någon överraskning, men det är en historisk händelse att Storbritanniens förre premiärminister Margaret Thatcher har lämnat oss, 87 år gammal. Hon är den som residerat längst på Downing street nr 10 sedan 1800-talet, nära 12 år från 1979 till 1990.
För mig är hon den viktigaste politikern i Europa under efterkrigstiden. Tillsammansmed Ronald Reagan och påven Johannes Paulus II fick hon det kommunistiska förtrycket på fall. Friheten vann kalla kriget utan att avfyra ett skott.
Också inrikespolitiskt förändrade Margaret Thatcher Storbritannien i grunden. Från att ha varit väst-Europas sämsta ekonomi blev den en av de starkaste. Ingen politiker i väst har satt sådan prägel på sitt land som hon. Man kan tala om England före och efter Thatcher. Tony Blairs valframgångar berodde på att han var smart nog att inte riva upp liberaliseringarna. Och när Gordon Brown började göra det, förlorade Labour åter makten. En kommentator menade att Thatcher kan sägas ha vunnit alla parlamentsval även efter sin avgång.
Jag har en CD-box med flera timmar med tal av Margeret Thatcher, hållna i allt från parlamentet och kongresslokaler till domkyrkor och på däck på krigsfartyg. Det är en upplevelse att höra dessa tal. Budskapet är glasklart och inte sällan kryddat med humor. Men det som slår mig mest är den absoluta övertygelse som går fram genom rösten. Engagemanget är totalt.
Tror inte jag är ensam om att sakna politiker med övertygelse och vilja att ta strid för dem.
Mer i bloggen:

Internationella medier:

Rulla till toppen