S vill öka förmynderiet

Det är ett tydligt budskap den socialdemokratiska kongressen i Göteborg förmedlar: mer makt till politiker och byråkrater på människornas bekostnad.
Kommunalt veto mot friskolor och så hårda regler mot vinster i välfärden att syftet inte kan vara något annat än att strypa alternativen är tydliga steg ut mot en extrem vänsterkant i politiken.
Under ett kvarts sekel har utvecklingen i Sverige gått i liberal riktning. Människor har fått ökad makt över vem som ska utföra olika välfärdstjänster, allt från förskola och skola till äldreomsorg. Socialdemokraternas tydliga besked är att man vill rulla tillbaka utvecklingen och centralisera makten över välfärden och lägga den i politikernas händer.
Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna blir tydliga. Det gör valåret 2014 mer intressant. Åtminstone om Alliansens partier tar upp den kastade ideologiska handsken och går på offensiven för att försvara människors rätt att bestämma över sina egna liv och sina egna val.
Valet 2014 kan stå mellan förmynderi och frihet. En sådan valrörelse är svenska folket värd. Tydlighet gör politiken inte bara tydligare utan också mer spännande eftersom debatten fokuserar på viktiga ideologiska frågor istället för billig pajkastning och personpåhopp.
Nu kommer säkert Stefan Löfven att försöka tona ner radikalismen i detsocialdemokratiska nyförmynderiet. Det kräver en vaken och ideologisk skärpt borgerlighet som kan visa att den trygghet som förmynderi alltid motiveras med är falsk och tvärtom skapar vårdköer, misär och maktlöshet.
Ett steg tog partisekreterarna i M, FP, C och KD i dagens debattartikel i Svenska Dagbladet. Men det krävs mycket, mycket mer.

Rulla till toppen