Med ‘genusmärkning’ slutar universitet att fungera

Feminismen håller på att krossa den högre utbildningen i Sverige. Uppsala universitet tänker nu bortse från vad som presteras för att bara se till vad folk har mellan benen. En arbetsgrupp föreslår “genusmärkning”, skriver Håkan Boström i Dagens Nyheter, Katedersocialism anno 2010: [F]örslaget om ”genusmärkning” har dock sedan länge lämnat kampen mot individuell diskriminering bakom […]

Jämt mellan blocken

Det är en grov överdrift när DN/TT med anledning av senaste Skop-mätningen skriver att det rödgröna blocket har “en klar ledning” över det borgerliga. Mätningen visar 48,4 procent för oppositionen och 46,3 procent för regeringen. I USA och Storbritannien, där man är van att hantera två regeringsalternativ, betraktas en skillnad på 2,1 procent som ingenting. […]

00-talet gav oss mycket

Jag gillar inte alla dysterkvistar som nu är ute och sprider en mörk bild av 00-talet. Exempelvis Aftonbladets hysteriska ledare. Förbättringarna under gångna årtiondet har varit stora, som Göteborgs-Posten summerar i ledare: Det gångna decenniet har ofta beskrivits i mörka termer – krig, terrorism, global finanskris och en börs som inte förmått öka i värde jämfört […]