Med ‘genusmärkning’ slutar universitet att fungera

Feminismen håller på att krossa den högre utbildningen i Sverige. Uppsala universitet tänker nu bortse från vad som presteras för att bara se till vad folk har mellan benen. En arbetsgrupp föreslår “genusmärkning”, skriver Håkan Boström i Dagens Nyheter, Katedersocialism anno 2010:

[F]örslaget om ”genusmärkning” har dock sedan länge lämnat kampen mot individuell diskriminering bakom sig. Perspektivet är helt igenom kollektivistiskt, för att inte säga socialistiskt. Undervisning, förmåner och resurser ska fördelas jämnt mellan grupperna kvinnor och män, oavsett individuella kvalifikationer. Förslaget är inte främmande för att införa ett liknande synsätt även på forskning och rekrytering.
De genusmärkta institutionerna ska även tillhandahålla ett obligatoriskt genusperspektiv i sin undervisning, oavsett ämne. […] Allvarligast är ändå att diskrimineringsbegreppet förvanskats, från att handla om individer av kött och blod, till att handla om kollektiv. Kompetens och meriter reduceras till en fråga om kön – tvärtemot grundtanken att kön inte ska spela någon roll.

Det är dags för nye forskningsminister Tobias Krantz (FP) att börja arbeta. Han måste stoppa alla dessa antiintellektuella stolligheter! Kasta ut tokfeministerna från universiteten. Annars ruttnar dessa institutioner sönder inifrån.
Återupprätta meritokratin i vetenskapen! Allt annat är att följda diktaturerna i spåren och låta politiska nycker och villfarelser styra.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen