00-talet gav oss mycket

Jag gillar inte alla dysterkvistar som nu är ute och sprider en mörk bild av 00-talet. Exempelvis Aftonbladets hysteriska ledare.
Förbättringarna under gångna årtiondet har varit stora, som Göteborgs-Posten summerar i ledare:

Det gångna decenniet har ofta beskrivits i mörka termer – krig, terrorism, global finanskris och en börs som inte förmått öka i värde jämfört med för tio år sedan.
Men årtiondet har faktiskt också bjudit på åtskilliga glädjeämnen. Framför allt har hushållens ekonomi förbättrats påtagligt. Det gäller de breda löntagargrupperna och även dem som tidigare befunnit sig mest i utkanten – den ensamstående föräldern med hemmavarande barn har fått en standadökning på närmare 50 procent enligt Swedbanks beräkningar. De största vinnarna återfinns i kategorin gifta tvåbarnsföräldrar.

Svenska Dagbladet rapporterar, Färre krig enligt ny rapport:

Under 1990-talet pågick flera stora krig och fler dödades i strid och ensidigt våld än under 00-talet, visar ny forskning från Uppsala Universitets konfliktdataprogram

Det blir väldigt fel när journalister och tyckare av olika slag, ständigt jämför verkligheten med politiska utopier. Självklart är inte världen perfekt. (Vi kan rimligen inte veta vad perfekt är.)
Det vi ska ta vara på och ha som utgångspunkt är inte bara tillfälliga bakslag, som av någon anledning alltid dominerar årskrönikor, utan i minst lika hög grad de framsteg och framgångar som uppnåtts.
Visst finns det orosmoln, men jag gillar inte alla dystra miner. Av den enkla anledningen att problem är till för att lösas, inte ge förevändning till självömkan och prognoser om undergången. Vi lever nu ett bättre liv än vi gjorde för tio år sedan. 
Det är något att tänka på, en sådan här nyårsdag då bakfyllan ligger tung över nejden…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen