Uncategorized

Muhammed inte heligare än Jesus

Sedan 11 september 2001 har jag sökt muslimska ledare som står upp för pluralism och otvetydigt tar avstånd från terror […]