Säkerhetspolitiken kan inte blunda för Ryssland

I Hallands Nyheter konstaterar Yngve Sunesson att Ryssland misstror EU:s avsikter. Han visar hur nyckfullt nuvarande Ryssland är. Ändå skriver han om North Streams ansökan om gasledning i Östersjön:

Någon säkerhetspolitisk bedömning bör inte blandas in i denna process, även om såväl socialdemokraterna som folkpartiet verkar önska det.

Varför ska Sverige blunda? Vårt lands nationella ledning har ett ansvar att se till vårt lands trygghet och säkerhet. Den mest hårdhänte spelaren i vårt närområde är Ryssland. Självklart måste expansion av ryska intressen i Sveriges omedelbara närhet granskas och bedömas ur säkrhetspolitisk aspekt. Allt annat är naivt och oansvarigt.
Se mer i bloggen: Rysk gas bör gå landvägen inte i Östersjön, Dokumentärfilmsfestivalen avslöjar Putin-systemet, Estlands president om Ryssland, gas och Microsoft, Rysk gasledning i Östersjön är en Trojansk häst. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen