Vad vågar Globaliseringsrådet säga om LAS?

I sin krönika i Borås Tidning frågar sig Jan Öjmertz vad som kommer att finnas kvar av förslagen om att se över arbetsrätten, när Globaliseringsrådet idag ska presentera sin slutrapport, Utvärdera arbetsrätten. I debatten har flera kontroversiella idéer framförts:

Dit hör förslaget om att förstärka förnyelseförmågan i företagen genom att reformera Lagen om anställningsskydd (Las) och förslaget att höja arbetslöshetsförsäkringen. Det räcker att ta Las som exempel för att tydliggöra den politiska komplexiteten i de förslag som kommit fram.
I rådet finns 22 toppnamn från näringslivet, fackförbunden och regeringen. Vad som blir kvar av de politiskt kontroversiella förslagen får vi se [i dag].
Men redan i förväg gick en av ledamöterna, TCO-basen Sture Nordh, i taket och sågade förslagen om reformering av arbetsrätten. I ett längre perspektiv är det omöjligt att slå vakt om det regelverk som har sin rötter i början av [1970-talet] och som skapar stora problem för i synnerhet små företag men också för unga människor som är på väg in i arbetslivet.

Ja, forskningen är entydig: LAS och andra skydd för dem som har anställning resulterar i hög arbetslöshet hos dem som inte har kommit in på arbetsmarknaden: unga och invandrare.
Det finns ingen fråga där lösningen på ett problem är så väldokumenterad som när det gäller ungdomsarbetslösheten: liberalare arbetsmarknad.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen