Tio frågor till Fredrik Malm (FP) om Europa

På tur i bloggens intervjuserie inför EU-valet står Fredrik Malm, 32. Han har varit ordförande i Liberala ungdomsförbundet, LUF, och är nu riksdagsman. Står på fjärde plats på folkpartiets valsedel.
Jag gillar att han inte bara är engagerad i internationell politik, utan också är en egen och kunnig röst i debatten snarare än megafon för partiet. När jag haft annan mening än Malm, vilket inte är ovanligt, känner jag ändå att det är en tänkande människa jag möter, inte en politruk. Tyvärr är det rätt ovanligt i vårt land…
Så här svarar han på mina frågor:
1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

En tyngre portfölj än den vi har nu.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

Arbeta för att subventionerna avvecklas. En del av de pengar som sparas bör investeras i forskning.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Det är svårt att göra något så länge fransmännen vägrar. Det handlar om att bilda opinion och få Frankrike att acceptera en lösning. Realpolitik således.

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Nej, inte nödvändigtvis. Men snusförbudet bör hävas.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Det rimliga är att kollektivavtal eller annat avtal som inte är sämre ska gälla tycker jag.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Gärna.

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Nej. Turkiets reformprocess har i praktiken stått still i 3 år. Fortsätter landet på detta sätt så blir det inget medlemskap. I grund och botten handlar det om den kurdiska frågan i Turkiet. För mer ingående resonemang kring detta hänvisar jag till min blogg där jag skrivit spaltmeter i ämnet. Se fredrikmalm.eu. Även Cypernfrågan är aktuell givetvis, men där är en process igång som förhoppningsvis kan leda fram till en lösning om ett antal år.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

EU:s konstruktion baseras på mellanstlighet med överstatliga inslag. Jag ser gärna att unionen utvecklas i en mer federalistisk riktning. Dels för att värna subsidiariteten, men också för att få ett mer demokratiskt beslutsfattande (alltså att folkvalda i högre utsträckning fattar besluten).

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Jo det är det. EPP har en mer konservativ slagsida, och i S-gruppen sitter många socialister. Liberala gruppen har en linje som mer tilltalar mig.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

EU måste pressa alla parter. Men det största hindret för en fred i regionen är Iran.

Bäst svarar han, i förhållande till de andra kandidaterna, om demokratiskt beslutsfattande. Malm är en tänkbar kandidat för min del.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen