Mördare ska sitta inne

Riksdagen har idag fått regeringens lagförslag om att det tidsbestämda maxstraffet för mord ska höjas från 10 år till 18 år. Motiven för detta framför riksdagsman Henrik von Sydow, moderaternas rättspolitiske talesman, i en debattartikel hos SVT Opinion, Mördare ska sitta inne:

Vi vill höja utsatta människors skyddsvärde. Straff ska stå i proportion till brottets allvar. Våld eller hot om våld ska inte accepteras för att upprätthålla en över- och underordning av människor … [M]ed rättvisa och rimliga straff läggs grunden för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka. Det betyder allra mest förstås för dem som idag lever sina liv i skuggan av brott och i rädsla att bli utsatta för våld och övergrepp.
Jag kommer att rösta ja till regeringens proposition om skärpta straff. Återstår att se hur Lars Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand kommer att rösta.

Jag tycker 18 år är för lite. Har man medvetet dödat en annan människa borde 40 år inte vara orimligt. Så är det exempelvis i Storbritannien. Men det här förslaget är ett steg i rätt riktning. Nu gäller det också att få domstolarna att börja använda hela straffskalan enligt lagen.
Under lång tid har domstolar utdömt minimistraff eller straff på den nedre halvan av straffskalan. Man kan fråga sig varför inte domstolarna använder hela skalan, det är ju något som lagstiftningen rimligen menar ska ske. Det står ju i lagen.
Förklaringen är att flummig kriminologi satt myror i huvudet på domstolsväsendet. Denna kvasivetenskap hävdar att det är den kriminelle som är offret, inte de som drabbats av kriminellas härjningar. Men att se mellan fingrarna med brott leder ingen annanstans än till högre kriminalitet.
Under rättsprocessen ska ansvar för olagliga handlingar utkrävas, inget mindre. När väl straff dömts ut kan och bör olika insatser ske för de dömda, gärna i högre grad än idag, men att ge rabatt på straff är såväl omoraliskt som kontraproduktivt.
Se mer i bloggen: Välfärdsstaten låter ungdomar bli brottslingar, Utan skärpta straff ingen civilisation, ‘Straffa inte brottslingar – det kostar för mycket’, ‘Straff löser inga problem’, eller?Kort livstid för fångar, Lägg ner kvasivetenskapen kriminologi, Våldsverkarna tar över Sverige, Mejlväxling om brott och straff: Finns fri vilja?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen