Sida-revisorer godkände korrupta biståndsprojekt

Tre revisorer som granskat Sidafinansierade biståndsprojekt i Afrika får nu svidande kritik av revisorsnämnden. Enligt Revisorsnämnden har de tre godkänt bokföringen i projekt som pekas ut som bristfälliga och till och med korrupta, utan att reagera. Det rapporterar radions Ekoredaktion i Sida-revisorer godkände korrupta projekt.
Därmed visas ännu en gång att korruption är en del av svenskt bistånd.
Att bedriva en verksamhet som går ut på att sprida pengar, göra av med ett antal miljarder så fort som möjligt, kan inte ske utan att korruption växer fram och präglar arbetet. Det är mot människans natur att leka jultomte och bränna pengar på den 30-miljardersskalan som svenskt biståndsbudget ligger. Det är dömt att misslyckas.
Sverige borde lägga den på kort tid fördubblade biståndsbudgeten på att avskaffa tullar mot fattiga länder, så att de på normala ekonomiska grunder kan sälja sina produkter. Då kan man i u-länderna rikta in sig på att försörja sig själva, inte stå med mössan i hand och vända på bidrag från i-länderna.
Biståndspengarna borde också användas för att förstärka infrastrukturen i fattiga länder. Främst domstolar, lantmäteri, säkerhet och övriga delar av den rättsstat som gör att äganderätten skyddas. I fattiga länder är det omöjligt att belåna mark och fastigheter eftersom äganderätten inte skyddas.
Det är dags att ge riktig hjälp till de fattigare delarna av världen, inte understödja korruption och bidragsberoende.
Mer i bloggen: Fattigdom bekämpas med äganderätter, Så korrupt används biståndsmedlen och Miljardrullning till vänsterorganisationer. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen