Näringslivet för höghastighetsjärnväg – ger tillväxt

I Dagens Industri skriver Peter Egardt, vd i Stockholms handelskammare, och Lars Erichs, vd i Östsvenska handelskammaren, en debattartikel till förmån för nya järnvägsinvesteringar för tillväxtens skull:

Med snabba tågförbindelser hamnar fler orter och fler människor inom pendlingsavstånd från platserna där jobben finns. Företagen ges möjlighet att växa inom hela arbetsmarknadsregionen. Var jobben växer fram blir mindre viktigt för den som söker dem . . .
En mycket viktig faktor för Sveriges utveckling under 1900-talet var de framsynta investeringar i tågspår som staten gjorde i slutet av 1800-talet. Än i dag lever vi på dessa investeringar, spår genom Stockholms central är från 1871.
De investeringar staten gjorde då har varit oerhört lönsamma . . . Med nuvarande starka statsfinanser har regeringen en unik chans att gå till historien för att ha vågat rusta upp Sveriges järnvägsnät. Ge klart besked i höstens infrastrukturproposition[!]

Ja, finansminister Anders Borg måste tänka om. Järnvägen är minst lika viktig för tillväxten nu som på 1800-talet. Den krymper avstånden på arbetsmarknaden och göra den effektivare. Se mer i bloggen: Obefintlig järnvägsutbyggnad sinkar tillväxten, Dags för höghastighetståg i Sverige och Äntligen en smart miljösatsning: höghastighetståg. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen