Förre ärkebiskopen kritiserar efterträdaren om sharia

Protesterna mot brittiske ärkebiskopen i Canterbury, Rowan Williams, bara växer efter hans förslag om att tillämpa sharialagar i Storbritannien. Nu går hans företrädare som statskyrkans ärkebiskop, George Carey, och ärkebiskopen i Westminster, kardinal Cormac Murphy-O’Connor (högste företrädare för katolska kyrkan i England) ut och tar avstånd förslaget. Se tidigare blogginlägg här, här, här, här och här.
I Storbritanniens största söndagstidning News of the World skriver Lord Carey idag, No exceptions to laws of our land:

Jag anser att han gick för långt i att vara tillmötesgående mot islamisk juridik … Hans slutsats att Storbritannien har att underkasta sig aspekter av sharia på vissa områden i lagstiftningen är en åsikt jag inte delar … [H]ans vilja att sammanföra och acceptera vissa muslimska lagar inom brittisk rätt skulle vara förödande för nationen och i viss utsträckning, en direkt utmaning mot värderingarna i den kristet-judiska etiken som vår lagstiftning är byggd på.

I andra intervjuer, som i Independent, Sharia law comments leave bishop in hot water, har Carey tillagt att efterträdarens budskap “oundvikligen leder till ytterligare krav från det muslimska samhället”.
Kardinal Murphy-O’Connor är lika hård i en intervju för Sunday Telegraph, Sharia law may result in ‘legal apartheid’:

Politikernas förespråkande av multikulturalism har förstört den enighet som har hållit samhället samman. Immigranter måste lyda lagarna i detta land … Här finns gemensamma värderingar som är en del av nationens historia och traditioner som borde omfamnas av alla. Jag tror inte på ett multikulturellt samhälle.

Tänk om svenska etablissemang kunde vara lika tydliga! Här kryper alla – från politiker i regering och opposition till kyrkliga företrädare, så kallade människorättsorganisationer och massmedier – för islam och vågar inte yppa minsta reservation. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen