En första snabb eftervalsanalys i åtta punkter

Sverigedemokraterna behåller sina tre mandat i Europaparlamentet, varav ett (av allt att döma) kommer att tillfalla mig. Men vi hade ju i partiet förhoppningar om att öka väljarstödet och mandaten. Varför blev det inte så, när nationella partier gått fram ute i Europa?

En snabbanalys från min sida ger följande förklaringar till att Sverigedemokraterna inte ökat.

1) Regeringsansvaret – Sverigedemokraterna kompromissar i inrikespolitiken vilket gör konturerna suddigare. Här hjälpte det inte att EU-valkampanjen var skarp och tydlig.

2) Smutskastningen – Aldrig har smutskastningen mot Sverigedemokraterna varit så systematisk och samordnat från både medier och motståndarpartier. Grundlösa anklagelser om hur man arbetar med sociala medier har varit svåra att vända till offensiv. Valdeltagandet har sjunkit, förmodligen har SD-väljare stannat hemma i högre grad.

3) EU-kritiken svårförklarad – Sverigedemokraterna säger nej till mycket som EU vill göra. Det skapar lätt missförståndet hos väljare att partiet är emot sakfrågorna i sig, när det är beslutsnivån man är emot.

4) Gaza – EU-valet handlar som sagt om mobilisering. Vänsteraktivisterna har varit starkt engagerade i stöd för Hamas i den mycket medialt bevakade konflikten i Gaza. De kraftigaste applåderna under debatter där jag deltagit har varit när V och MP visat sitt stöd till Hamas.

5) Klimataktivismen – Väljarna har kunnat använda EU-valet för att signalera sin goda vilja. Konsekvenserna av en hårdare klimatpolitik – som stora matprishöjningar – har kommit i skymundan.

6) Varningen för överreglering har inte gått hem – EU-länderna tappar i ekonomisk konkurrenskraft mot USA och Asien. Orsaken är EU:s regleringsiver. Men denna kritik mot EU har väljarna inte lyssnat till. Återigen: konsekvenser av radikal politik har väljarna blundat för.

7) Migrationen i bakvattnet – Det som är toppfrågor i inrikespolitiken fick inte genomslag i EU-valrörelsen. För mig är detta det mest förvånande. Kanske anser väljarkåren, särskilt de som röstat på SD, att det inte är en EU-fråga, vilket ju är fel med tanke på att migrationen sker in över EU:s yttre gränser.

8) Högerspöket – Mediernas återkommande varningar för ”högerextrema” framgångar i Europa har haft syftet att skrämma väljarna. Också grundlösa anklagelser om rysskopplingar har haft syftet att skrämma väljarna. Meningsmotståndarna har varit kreativa i att omvandla rasistkortet till andra misstänkliggöranden. Man har använt sin talartid för anklagelser mot SD, istället för att tala om sin egen politik.

Rulla till toppen