Vänsterns ‘goda’ rasism

Palestinaaktivister utreds nu för hets mot folkgrupp sedan man i lördags, efter en demonstration mot Israel, lagt upp filmer där det framgår att man skanderat judehatiska slagord. Om man följer Justitiekanslerns beslut efter granskning av liknande hatfyllda budskap på ljudkasset som såldes vid Stockholms moské, är det helt okej. JK ansåg det vara inslag i debatt om internationell politik…
Det fick mig att idag skriva ledare med rubriken, Är vänsterns rasism den ‘goda’ rasismen?

Vänstern följer en skruvad maktteoretisk ”analys” där man anser rasism uppkommer när en starkare part riktar fördomar mot en svagare, ”underordad” part. Därför kan bara svenska majoritetsbefolkningen per definition vara rasister. Inte invandrare.
Man definierar alltså bort omfattande rasism och ger därmed frikort till vissa att agera rasistiskt. Kanske ser man det som ”god” rasism när minoriteter i självstärkande terapi tillgriper hat, hot och våld på rasistisk grund? Att då andra minoriteter ofta blir offer, tycks man med denna maktteori bortse ifrån – för det goda syftet skull, förmodar jag.
Det är naturligtvis bara ”bullshit” för att snacka i vänsterradikala termer. Utifrån internationella mätningar om rasism och fördomar, är det högst troligt att invandrare är mer belastade med rasistiska åskådningar än svenskar. Detta eftersom de kommer från regioner som i betydligt högre grad än Sverige präglas av rasism, fördomar och motsättningar mellan folkgrupper.
Svenskar är bland världens mest toleranta folk. Ju fler som kommer till Sverige från högriskområde beträffande rasistiska beteendemönster, desto mer utbrett tenderar rasistiska åsikter att bli i vårt land.

Min slutsats:

Rasism kan bara bekämpas om det sker med samma kraft oavsett från vilket håll hets, hot och våld kommer, och oavsett mot vem det riktas. Men dit tycks vägen lång.

Det finns ett stort hyckleri i den offentliga debatten om rasism, och det hyckleriet gör att rasismen snarare breder ut sig än bekämpas. Återigen lägger jag skulden på de etablissemang som inte vågar öppna ögonen och se verkligheten, utan istället svävar iväg på utopins rosa moln…
Se mer: Palestina-aktivister utreds för hets mot folkgrupp

Rulla till toppen