Senatsförhör: ‘Ingen har åtalats för att ha hoppats’

Amerikanska senatsförhör är ibland riktigt spännande. Som nu, då senatens justitieutskott förhör den av presidenten sparkade FBI-chefen James Comey. Massmedier har ända sedan Donald Trump vann valet försökt sätta dit honom för rysskontakter och händelser som man konspirerar om har med Ryssland att göra.
Sedan presidenten sparkade Comey har förhoppningarna om att denne ska hämnas genom att läcka pinsamheter om Trump. Därför är medieintresset för förhöret enormt. Jag är däremot intresserad av förhöret för att se om min uttolkning får stöd, det vill säga att president Trump inte begått några som helst överträdelser av lagen, hur mycket medierna än insinuerar det.
Och hittills har jag fått rätt. Kolla bara detta korta, men oerhört centrala meningsutbyte i förhöret om vad som sades under en middag med den nytillträdde presidenten Trump och FBI-chefen Comey. Under middagen tog presidenten upp förundersökning om den förre säkerhetsrådgivaren Michael Flynn haft olagliga kontakter med Moskva. Medierna och vänsteroppositionen vill ha det till att Trump obstruerat rättvisan genom att beordra FBI att lägga ner förundersökningen.
Comey berättar under ed att Trump inte beordrade honom någonting, utan att Trump hoppades att förundersökningen skulle bli nedlagd.
Senator Risch, Idaho (R): “Han [presidenten] sa, ‘Jag hoppas’?”
Comey: “Det var hans ord, exakt.”
Risch: “Känner du till någon som blivit åtalad för att ha hoppats?”
Comey: “Inte medan jag sitter här, nej”.
Det här är juridiskt viktigt. President Trump må ha ett eget sätt att närma sig makthavare inom statsförvaltningen, han är inte rädd att framföra sina åsikter. Men han är uppenbarligen fullt medveten om att han som president inte får ge order till FBI vad de ska utreda och inte utreda. Däremot framförde han sin mening, genom att tala om vad han hoppas ska ske. Och som senator Risch så tydligt poängterar, är det inte olagligt, ens för en president, att hoppas på något.

Rulla till toppen