Förre FBI-chefen: Medierna har fel

Senatsförhören är fortsatt intressanta med förre FBI-chefen James Comey. Ytterligare ett klargörande framkom i en fråga från senator Thomas Cotton (R) från Arkansas.
Cotton: ”14 februari publicerade Washington Post en historia med rubriken ’Trump-medarbetare har upprepade kontakter med rysk säkerhetstjänst’. Är det rätt att karaktärisera den artikeln som så gott som helt felaktig?”
Comey: ”Ja.”
Mediernas konspirationsteorier får litet stöd i förhör under ed.
Samtidigt framgår att Comey och Trump avkyr varandra personligen. Comey hävdar att Trump ljugit, samtidigt har Comey i dagens förhör medgivit att han medvetet läckt uppgifter för att påverka mediernas rapportering sedan han avskedats.
Av den skriftliga rapport som Comey lämnade till utskottet igår framgår att Trump inte var föremål för förundersökning om ryska kontakter. Detta kunde Comey ha informerat medierna om tidigt i år, men avstod. Därmed gav Comey medierna möjlighet att fortsätta konspirationsteorier som han visste var falska. Comey har alltså underblåst fejknyheter.
När senator Mark Rubio (R) från Florida frågade varför just denna uppgift, som talade för Trump, inte läckt, svarade Comey att han inte visste.

Rulla till toppen