Statskuppande mot Trump hotar demokratins grundvalar

Medievänstern jublar över att ha fällt den amerikanske nationelle säkerhetsrådgivaren Michael Flynn. Allt som ställer till problem för Trump anses vara en framgång. Även om hela det demokratiska statsskicket raseras.
Och det är inte medierna som fått Flynn på fall. Det är amerikanska spioner utsedda under Obama-tiden som användt sitt underrättelsearbete och istället för att bevaka USA:s omvärld riktar det mot den egen demokratiskt valda regeringen och saboterar dess arbete.
Hos Bloomberg skriver Eli Lake, The Political Assassination of Michael Flynn:

Normalt är [amerikanska myndigheters] avlyssning av amerikanska regeringsföreträdare och medborgare något som omges av högsta sekretess. Detta av goda skäl. Selektiva läckor om detaljer i privata konversationer avlyssnade av FBI och NSA ger den byråkratiska staten makten att förstöra människors rykten genom kloaker av läckor. Detta är vad polisstater gör.

I The Week utvecklar Damon Linker resonemanget, America’s spies anonymously took down Michael Flynn. That is deeply worrying:

I en liberal demokrati är hur saker sker ofta lika viktiga som vad som sker. Procedurer spelar roll. Det gör också offentligt ansvarstagande. Kaoset i Trumps Vita hus utsätter systemet för påfrestningar. Men svaret är inte att vidta reglementsvidriga handlingar som sabotage genom läckor utförda av anonyma statsanställda.
Oavsett vad Flynn sagt, är det helt enkelt inte rollen för den djupa staten [säkerhetstjänsten mfl] att göra måltavla av företrädare för den politiska ledningen i regeringen genom läckor till reportrar med information man samlat in under sin tjänstgöring. Det är rollen för valda ledamöter i kongressen att utföra offentliga utredningar av anklagelser om felaktigt agerande av regeringsföreträdare.
[Men] om ett parti kontrollerar både kongress och presidentämbetet, borde vi inte hoppas att den djupa staten börjar agera för att störta regeringsföreträdare som kan ha brutit mot lagen? Svaret är odiskutabelt: nej. (…)
De som jublar över att den djupa staten torpederat Flynn säger, de facto, att en polisstat är helt acceptabel så länge den hjälper till att fälla Trump.
Att låta oansvariga spioner verka i skuggorna för oppositionen är helt enkelt inte rätt alternativ. Den vägen leder till slutet för amerikansk demokrati.

Ja, massmedierna bortser från det faktum att Donald Trump är folkvald via världens äldsta konstitutionella demokrati. Att protestera mot hans legitimitet är inget annat än att vara emot demokrati. Så länge protester handlar om enskilda sakfrågor är allt i sin ordning, om sakpolitik finns alltid olika meningar i fria länder. Men att försöka undergräva den valda regeringen är antidemokratiskt och fascistiskt.

Rulla till toppen