Så fel slog opinionsmätningarna

Det blev en brexiteffekt i ”rostbältet”, folk i traditionellt demokratiska delstater sa inte till opinionsinstituten att de tänkte rösta på Donald Trump. Samma sak i traditionella vågmästarstater. Trump vann dem alla, utom Virginia, Colorado och Nevada.

I denna tabell betyder + att Trump hade en procentuell ledning enligt snittet av mätningar respektive delstat, medan – betyder att Clinton hade procentuell ledning. Trump vann de delstater där han hade viss ledning med större marginal, ibland mer än dubbelt så stor marginal som i opinionsmätningarna (se Ohio och Iowa).
I andra delstater svängde majoritet från Clinton till Trump.
Opinionsinstituten (tillsammans med av journalister citerade statistiker, ex Fivethirtyeight) tillhör tillsammans med övriga etablissemang de stora förlorarna.

Rulla till toppen