Minoriteter, unga och kvinnor gav Trump segern

Det var inte vita män som avgjorde presidentvalet, det var kvinnor, minoriteter och unga som knuffade Donald Trump över mållinjen till seger.
Massmedierna har noga undvikit att lyfta resultat i vallokalundersökning omfattande 24.000 svarande, som bland annat rapporteras i New York Times (som knappast kan beskrivas som annat än stark Clintonsupporter): Election 2016: Exit Polls.
Kvinnorna gick inte över till Hillary Clinton, utan röstade i nästan exakt lika hög grad på Donald Trump som på Mitt Romney i förra valet 2012. Donald fick 42 procent av kvinnorösterna, jämfört med 43 procent för Romney.
Att Trump inte förlorade kvinnorna var en viktig faktor bakom segern.
Dessutom vann Trump ökat stöd från minoriteterna.
Av de svarta ökade andelen som röstade på den republikanske kandidaten med sju procent.
Av spansktalande ökade andelen som röstade på republikanen med med åtta procent.
Av asiatiska väljare ökade andelen som gav republikanen sin röst med elva procent.
Republikanska partiet har länge haft låga andelar av dessa väljargrupper, men Trump höjde antalet minoritetsröster i så betydande grad att de gav honom segern. Av de vita väljarna fick han bara en procent större stöd än Romney.
Ytterligare en grupp som bidrog till Trumps seger var den yngsta väljargruppen, 18-29-åringar. De har också varit en svag grupp för republikanerna. Men Trump fick andelen att öka med fem procent till 37 procent av åldersgruppen. Clinton lyckades däremot öka andelen äldre som röstade på demokraterna.
Och allra störst skifte skedde bland fattiga och låginkomsttagare med årsinkomst lägre än 270.000 kr. Här ökade Trump med 16 procent jämfört med Romney 2012. Även i den näst lägsta inkomstgruppen ökade Trump, med sex procent.
Svenska medier fylls alltså med osanna uppgifter om vilka som röstat på Donald Trump. Det är en mytbildning av gigantiska proportioner som medievänstern nu genomför.
Här några utdrag ur vallokalundersökningen. Det är den lilla pilen till höger som är mest intressant när Trump ska bedömas, den visar förändring för republikanerna(rött) och demokraterna(blått) sedan förra presidentvalet 2012:

.

Rulla till toppen