Trump i linjetal om utrikespolitik

Efter en ny storseger i premiärvalrörelsen höll Donald Trump i eftermiddags ett 40 minuter långt linjetal om den utrikespolitik han tänker föra om han blir vald till Amerikas nästa president.
Det var ett ambitiöst och genomarbetat linjetal som riktade hård kritik mot president Obama och gav en ny riktning för USA i utrikespolitiken på temat: Amerika kommer först. Här några citat:

— Amerikansk utrikespolitik har varit en total katastrof under Barack Obama.
— Världen respekterar inte USA längre. Vi har låtit våra rivaler tro att de kan komma undan.
— Sedan kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps har vi saknat en sammanhållen utrikespolitik.
— Ena dagen bombar vi Libyen för att bli av med en diktator så att folket ska kunna få demokrati, för att nästa dag se på när samma folk lider medan landet totalt faller samman.
— Vi är en humanitär nation, men Obamas interventionistiska politik har resulterat i svaghet, förvirring och kaos. Vi har övergivit kristna i Mellanöstern som utsatts för intensiv förföljelse. Vi har inte gjort något för att hjälpa kristna. Ingenting. Det kommer vi alltid att få skämmas över.
— Vi är i krig med radikal islam, men Obama vägrar att ens nämna fienden vid namn. Och om du inte anger fienden vid deras rätta namn kommer du aldrig att lösa problemet.
— Om jag blir president kommer Amerika att bli starkt igen, vi kommer att bli pålitliga igen. Vi kommer att ha en sammanhängande utrikespolitik byggd på amerikanska intressen och gemensamma intressen med våra allierade.

Jag anser det var ett tal i precis rätt tid. Den interventionistiska politiken som Bush och Obama genomfört har visat sig misslyckad. Nu slår Trump mycket tydligt fast att han tänker återgå till att låta det nationella intresset styra relationer och handling, snarare än “globalismens falska toner”.
Det är rimligt med de dystra erfarenheter vi har haft under senaste årtionden. Men bara på säkerhets- och utrikespolitikens område. När det gäller frihandel har den skapat tillväxt, även om enklare jobb flyttat till mindre utvecklade länder. Här är det oklart vad Trump avser att göra. Både när det gäller USA och ett EU som Storbritannien kanske lämnar, är det viktigt att handeln kan fortsätta trots säkerhetspolitiska och andra politiska spänningar.
Se talet hos YouTube, transcript i TIME, se också Fox News, People, CNN, ABC News, BBC.

Rulla till toppen