Låg tillit till svenska medier

Mediebranschen slår sig för bröstet och hävdar att svenska folket har stort förtroende för medierna sedan en Ipsos-mätning undersökt saken. Det är tydligt vinklad beskrivning av de drygt 1000 svarande i webbpaneler.
När Dagens Media rapporterar om mätningen skriver man:

Fyra procent säger sig ha stort förtroende för Avpixlat, att jämföra med 21 procent som har stort förtroende Aftonbladet. Sju procent instämmer i påståendet att Avpixlat ger en sann bild av verkligheten.

Snacka om att jämföra äpplen och päron. Aftonbladet hade intäkter på två miljarder kronor 2015, medan Avpixlat drivs ideellt i föreningsform, vad jag kan se. Med två miljarder kronor i ekonomiska muskler måste det ses som ett uselt resultat att Aftonbladet inte har större förtroende.
Men även andra medier visar häpnadsväckande svaghet. SVT och Sveriges radio har hela statsmaskineriet i ryggen och får leka fritt med ännu fler miljarder av pengar indrivna med tvång av oss medborgare. SVT har 2100 fastanställda.
Ändå instämmer bara 27 procent helt i frågan ”ger SVT en sann bild av verkligheten?” För Dagens Nyheter instämmer 15 procent helt i motsvarande  fråga/påstående. Om man räknar bort de som inte vet, har hela 68 procent invändningar mot den verklighetsbild SVT ger respektive 69 procent för DN. Så många vill inte helt instämma i att medierna ger en sann bild av verkligheten.
Det kan knappast anses vara ett särskilt smickrande tvivel från mediekonsumenterna.
Dessutom: jag har inte funnit någon liknande mätning utförd tidigare. Vinklingen och osakligheten nådde nya nivåer under rapporteringen om folkvandringarna till Europa under 2015. Det handlade om ren kampanj-”journalistik”, dvs goda nyheter lyftes fram, medan negativa tonades ned eller ansågs, helt subjektivt, inte ha nyhetsvärde.
Medierna lever nog också på gamla meriter. Därför kan tilliten komma att sjunka än mer, om nuvarande agerande inom medierna fortsätter.

Rulla till toppen